Book Creator

Пројектна настава: Појам косе и њена контекстуализација у друштву

by Marija Jevericic

Cover

Loading...
Loading...
пројектна настава: Појам косе и његова контекстекстуелизација у друштву
Loading...
Пројекат реаизовали ученици првог разреда, природно-математичког смера
Loading...
септембар октобар, 2023. године
Пројектна настава: Појам косе и њена контекстуализација у
друштву

Циљ: разумевање појма косе и њене контекстуелизације у друштву

Водећа питања:

Улога/моћ косе у књижевном делу
Коса као инспирација за стварање уметничког дела
Грађа и улога длаке, квалитет и боја косе

наставници који учествују у пројекту: Александра Гордић, Грозда Савковић, Јелица Миросавић, Владимир Бербатовић, Горан Мићовић, Марија Јеверичић (ментор)

премети који су пројектом обухваћени: ликовна култура, рачунарстви и информатика,
биологија, енглески језик, српсаки језик и књижевност

 Сидро:
Шта симболише (не)имање косе код јунака филмова? Колико коса утиче на њихове карактере и месту у друштву?
Опис пројекта: Овај пројекат је реализован са ученицима првог разреда гимназије. Облик рада је групни, тако да су ученици бити подељени у четири групе. Приликом формирања група коришћена је  метода шест шешира пошто у реализацији пројекта учествују ученици првог разреда чије афинитете и могућности не познајемо довољно.
Задаци:
Друга група: Урадити експерименте из биологије (Назив експерименaта: Чаробни кератин и Коју тајну крије Златокоса?/У чему је тајна Златокосине косе?) и бавити се анатомијом људске длаке и сличним рожним структурама код животиња, утицајем генетике на квалитет и боју косе, својствима и хемијским саставом пигмента меланина, утицајем фарбе за косу на здравље људи, основним хемијским реакцијама при бојењу косе.
Трећа група: Истраживати мотив косе у лирским и епским песмама, легендарним и фантастичним причама. Објаснити значај и улогу косе у проучаваним делима. Креирати текст у књижевно-уметничком
стилу у одабраној књижевној врсти.
Четврта група: Осмислити и спровести анкету (родитељи и ученици школе биће испитаници) о значају косе/фризуре приликом карактеризације/(не)прихваћености личности и њеног места у савременом друштву. Истражити улогу косе/фризуре у историји и различитим културама.
Прва група: Истражити именицу коса, одредити њене граматичке категорије у српском и енглеском језику, пронаћи њене синониме, хомониме, фразеологизме и симболе везане за тражени појам (навести примере, објаснити).

PrevNext