Book Creator

OZONSKI OMOTAČ

by Sanja Kunštek

Cover

Comic Panel 1
Loading...
MEĐUNARODNI DAN
ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA
Loading...
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
Loading...
16.9.2021.
UVOD
Ozonski omotač ili ozonski sloj je dio Zemljine atmosfere (stratosfere) koji sadrži relativno visoku koncentraciju ozona, a to je između 10 do 50 km iznad Zemljine površine. Ozon je kao kemijsku tvar prvi put prepoznao Christian Friedrich Schonbein 1840g., koji ga je nazvao prema grčkoj riječi ozein, što bi značilo miris, prema posebnom mirisu, posebno nakon grmljavinskih oluja i munja. Kemijsku formulu za ozon O3 je odredio Jacques-Louis Soret 1867.
IVONA KARDAŠ 3D
Comic Panel 1
OZON
Plin blijedo plave boje sastavljen od 3 atoma kisika. U Zemljinoj atmosferi uloga ozona je vitalna iako čini svega 0,001% zraka. Ozon se nalazi u dva sloja Zemljine atmosfere.
ROZA DELIGEGIĆ 3D
Comic Panel 1
Ozonski omotač je sloj u atmosferi na visini od 10 do 50km u kojem se nalazi većina atmosferskog ozona. U ozonskom omotaču molekule ozonu se konstantno stvaraju, a zatim i razaraju pod utjecajem kozmičkoga i Sunčeva zračenja. Kada se molekula kisika razbije, ostaju samostalni atomi kisika koji se povezuju s drugim molekulama u molekule ozona. Po tome, jedan od uzročnika je Sunčevo zračenje.
Uzročnici ozonskih rupa su halogenirani ugljikovodici, poznatiji kao freoni i haloni. Time se ozonski omotač stanjuje, a to ima utjecaj na globalno zagrijavanje. Drugi uzročnici zagrijavanja atmosfere su ugljični dioksid, metan, dušini oksidi, klorofluorougljikovodici itd.
Izvori: 
Ozonske rupe se smanjuju (lider.media)
Pet načina da zaštitite ozonski omotač | Federalno ministarstvo prostornog uređenja (fmpu.gov.ba)
Ozonske rupe – Wikipedija (wikipedia.org)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Što je to ozon i ozonska rupa? (gov.hr)
OZONSKI OMOTAČ - uzročnici
 GABRIELA LIPOVAC, 3A
Comic Panel 1
OZONSKI OMOTAČ
Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača
1913. godine, francuski fizičari Charles Fabry i Henri Buisson, UV spektroskopskim mjerenjima, su
prvi otkrili ozonski omotač. Dobsonova jedinica je jedinica koja izražava količinu ozona u atmosferi.
Ime je dobila prema G.B.M. Dobsonu, koji je detaljnije istražio svojstva ozonskog omotača te je
razvio spektrometar koji se koristio za mjerenje stratosferskog ozona s tla. Količina ozona u
atmosferi izražena u DU jednaka je ukupnoj količini O3 koja se nalazi u vertikalnom stupcu zraka
koji se proteže od tla do vrha atmosfere. Uobičajena količina ozona u atmosferi iznosi 300 DU.
Vašnost ozonskog omotača je što apsorbira ultraljubičaste zrake. Ako višak ultraljubičastog
zračenja padne na kožu, tada možemo dobiti opekline ili rak kože. Ozon je također značajan za
atmosfersku raspodjelu klima i utječe na klimu na Zemlji. Mislim da bismo mogli zaštititi ozonski
omotač kad bismo znatno smanjili upotrebu štetnih tvari te odlagali opasni otpad na za to
predviđena odlagališta ili svesti korištenje automobila na minimum.
Izvor: https://www.discovermagazine.com
TEA NURKIĆ 2A
Comic Panel 1
OZONSKI OMOTAČ
Ozonski omotač su prvi otkrili francuski fizičari Charles Fabry i Hensi Buisson 1913. godine. Britanski meteorolog G. M. B. Dobson razvio je
spektrofotometar, koji se koristio za mjerenje stratosferskog ozona sa tla.

Dobsonova jedinica je jedinica u kojoj u kojoj se najčešće izražava količina ozona u atmosferi. Uobičajena količina ozona u atmosferi je 300 DU 

Njegova uloga je zaštita Zemlje od ultraljubičastog zračenja sa Sunca. UV zrake mogu oštetiti DNK i bez ozonskog omotača ne bi bilo života na Zemlji
PrevNext