Book Creator

Ljetni izazov 2 - Book Creator

by Kristina Kovačić

Cover

Loading...
Loading...
Kristina Kovačić
Loading...
Loading...
Webučionica, Ljetni izazov 2 , 2021.
SADRŽAJ:
Osnovne upute za korištenje ............................ 3
Poveznice na webinare i vodiče ....................... 4
1. zadatak i uputa .............................................. 5
2. zadatak i uputa .............................................. 6
3. zadatak i uputa .............................................. 7
Uređivanje naslovnice - video uputa .............. 8
Umetanje slika - video uputa ........................... 9
4. zadatak i uputa ............................................ 10
Zvuk - video uputa ........................................... 11
5. zadatak ......................................................... 12
Umetanje karte - video uputa ........................ 13
Umetanje dokumenata ................................... 14
Umetanje dokumenta s Google Drive-a ....... 15
Ugradnja sadržaja ........................................... 16
Ugradnja stavke iz 5. zadatka .........................17
6. zadatak i uputa ............................................ 18
Izrada stripa - video uputa ............................. 19
Izrada stripa iz 6. zadatka .............................. 20
7. zadatak i uputa ............................................ 21
Posljednja stranica .......................................... 22
Izborni zadatak ................................................ 23
Rounded Rectangle
Yeah
Vodič - Korak po korak kroz Book Creator
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
1. ZADATAK:
Uputa:
VAŽNO!!
Ne brišite zadatke ni stranice sa zadacima!
Promijenite OVOM tekstu:
boju,
font,
veličinu.

Ne mijenjajte tekst.
1. Kliknite na tekst tako da se pojavi plavi okvir.

2. Kliknite na slovo i u gornjem desnom kutu.

3. Klizačem odredite veličinu fonta.

4. Krećite se ponuđenim opcijama i poigrajte se fontom, bojom, sjenama i dr.

*** Savjet: kad kliknete inspektor (i) kliknite i na ikonu pribadače kako ne biste stalno trebali otvarati mogućnosti uređivanja.
Po završetku ju odselektirajte.
2. ZADATAK:
Uputa:
Pronađite na internetu bilo što u vezi slona.
Kopirajte poveznicu pronađenog sadržaja- slike, teksta, video zapisa...
Umetnite poveznice u riječ slon u sljedećoj rečenici:
Slon je najveći kopneni sisavac.
*** Savjet: ukoliko kopirate poveznicu na sliku koja se nalazi na internetu, trebate kliknuti na Kopiraj adresu slike.
Poštujte autorska prava!
PrevNext