Book Creator

Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje

by Rasa Urbanavičienė

Pages 2 and 3 of 128

Respublikinis nuotolinis 5 – 8 klasių mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas „Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje”
Loading...
5 - 6 klasės
Loading...
I vieta
Loading...
II vieta
III vieta
III vieta
7 - 8 klasės
I vieta
PrevNext