Book Creator

Geografia Munților Carpați

by Valentin COCARLEA

Cover

Loading...
Geografia Munților Carpați
Loading...
Caracteristici fizico-geografice
Loading...
Loading...
Loading...
Prof. Valentin Cocârlea
Loading...
Editura CRED
UNITĂȚILE MAJORE DE RELIEF DIN ROMÂNIA
UNITĂȚILE MAJORE DE RELIEF DIN ROMÂNIA
Grupa Bucegi
Grupa Făgăraș
Limite
Grupa Bucegi este cuprinsă între valea Prahovei (est) şi valea Dâmboviţei (vest). Nordul este marcat de Carpaţii Orientali, iar sudul de Subcarpaţii Curburii.

Caracteristici specifice
Grupa Bucegi se impune prin masivitate; altitudinea maximă urcă până la 2505 m în vârful Omu, iar fragmentarea are mică amploare.
Din punct de vedere petrografic, grupa se distinge de restul Carpaţilor Meridionali, deoarece apar dezvoltate calcarele şi conglomeratele specifice de Bucegi, iar şisturile cristaline sunt prezente în partea sudică.
Figura 1 Parcul Natural Bucegi
Sfinxul din Munții Bucegi este un megalitantropomorf situat la 2216 m altitudine, în județul Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni. Originea numelui Sfinxului este datorată asemănării sale cu un cap uman, mai exact cu Sfinxul Egiptean, formarea lui fiind datorată eroziunii eoliene (vântului). Format dintr-un bloc mare de piatră ce a căpătat forma de astăzi într-un timp foarte îndelungat, Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi, măsoară 8 metri în înălțime și 12 metri în lățime.
Caracteristici grupa Făgăraş se impune prin masivitate; altitudinea maximă urcă până la 2544 m în vârful Moldoveanu, altitudinea maximă a României. Şi alte vârfuri făgărăşene depăşesc 2500 m: vârful Negoiu – 2535 m şi vârful Vânătoarea lui Buteanu – 2507 m.
Figura 2 Relief dezvoltat pe conglomerate (Sfinxul)
Clima
Etajul montan se desfăşoară la baza masivelor şi în depresiuni având valori de temperatură ce coboară de la 6° la 2°C şi valori de precipitaţii ce urcă de la 1000 la 1200 mm/an. Vârfurile peste 1700 m au valorile etajului alpin: temperaturi sub 2°C şi precipitaţii de peste 1200 mm/an.
Grupa Făgăraș
Fig. 1 Localizarea Grupei Făgăraș
Așezare: în partea central-estică a Carpaților Meridionali.
Limite:
- în nord - Pod. Transilvaniei
- în sud - Subcarpații Getici
- în est - Valea Dâmboviței
- în vest - Valea Oltului
Caracteristici grupa Făgăraş se impune prin masivitate; altitudinea maximă urcă până la 2544 m în vârful Moldoveanu, altitudinea maximă a României. Şi alte vârfuri făgărăşene depăşesc 2500 m: vârful Negoiu – 2535 m şi vârful Vânătoarea lui Buteanu – 2507 m.
Fig. 2 Vârful Moldoveanu
Fig. 3 Stația meteorologică
Hidrografia
Grupa este mărginită de râul Dâmboviţa în partea estică (ce izvorăşte din M-ţii Făgăraş) şi de râul Olt în partea vestică. Numeroase râuri pornesc din această grupă: de pe versantul nordic spre Olt şi pe versantul sudic spre Dunăre: Argeş şi afluenţii Dâmboviţa, Râul Târgului, Râul Doamnei şi Toloplog.
Lacurile glaciare situate în această grupă sunt L. Bâlea, L. Podragu, L. Iezer, etc.
Clima
Etajul montan se desfăşoară la baza masivelor şi în depresiuni având valori de temperatură ce coboară de la 6° la 2°C şi valori de precipitaţii ce urcă de la 1000 la 1200 mm/an. Vârfurile peste 1700 m au valorile etajului alpin: temperaturi sub 2°C şi precipitaţii de peste 1200 mm/an.
Fig. 4 Lacul Bâlea
Grupa Parâng
Grupa Retezat-Godeanu
PrevNext