Book Creator

Mūsu kopīgais ceļojums zināšanu pasaulē.

by Kristine Zolte

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Mūsu kopīgais ceļojums zināšanu pasaulē.
Loading...
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Sveicam Skolotāju dienā!
Comic Panel 3
Manā klasē šodien ir pasaules nākotne.
(Ivans Veltons Ficvoters)
Thought Bubble
Dzejas dienas - "Dzeja kustībā".
Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
Pilsoniskais patriotisms - tā ir dzimtenes mīlestība, cieņa pret tautu, zemi, kopīgajām vērtībām un arī valsti.

PrevNext