Book Creator

Иван Вазов

by Vanq Lichkova

Pages 2 and 3 of 24

Loading...
Loading...

ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО
Loading...
Loading...
Академик Иван Вазов е български писател, поет, драматург и народен будител, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България. Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от Народната партия.