Book Creator

Иван Вазов

by Vanq Lichkova

Pages 2 and 3 of 24

Иван Вазов
...И моите песни все ще се четат...
Loading...
Loading...

ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО
Loading...
Loading...
Академик Иван Вазов е български писател, поет, драматург и народен будител, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България. Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от Народната партия.
Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли (27 юни стар стил) 1850 г. в
Сопот. Произхожда от семейство на средно заможен търговец,
в което на почит са строгият ред и патриархалност, уважение
към религиозните и битовите традиции, отзивчивост към възрожденските просветителски и патриотични настроения. Вазов е първото от седем деца - пет братя и две сестри. Брат е на военните дейци Георги Вазов и Владимир Вазов, на общественика и политик Борис Вазов, а също на Доктор Кирил Вазов.
Иван Вазов завършва местното взаимно и класно училище, запознава се с оригинална и преводна литература. С помощта на учителя Партений Белчев, руски възпитаник, отрано се приобщава и към руската поезия. През 1865 г. учи гръцки и турски език в Калоферското училище при Ботьо Петков като става негов помощник поддаскал. Там намира богата библиотека от френски и руски книги, които изиграват голяма роля за литературното му развитие.
Ботьо Петков
Емиграция в Румъния


Поетическата дейност на младия Вазов е покровителствана от майка му Съба Вазова – общителна и ученолюбива жена, но буди
недоволството на баща му, решил да направи от сина си търговец. С тази цел през 1870 г. Вазов е изпратен в Румъния да практикува при своя чичо, търговец в Олтеница.
Там обаче Вазов остава верен на призванието си – научава
румънски език, запознава се с румънската поезия и пише стихове в патриотично-просветителски дух.
Една нощ бяга в Браила, живее 2-3 месеца сред хъшовете в кръчмата на Нено Тодоров – Странджата. Животът сред българските емигранти, срещите с Ботев в Браила и Галац оказват въздействие върху младия поет, у когото се пробуждат патриотът и гражданинът.

През 1870 г. Вазов се връща в Сопот. По-късно учителства в Мустафа паша /днешен Свиленград/, работи като преводач на строежа на железопътната линия София-Кюстендил, усъвършенства френския език, учи немски език, опознава бита на българския селянин. През 1875 г. се завръща в родния си град и става член на възобновения Сопотски революционен комитет.
След началото на Априлското въстание през 1876 г. Вазов заминава за Румъния и става секретар на Българското централно благотворително общество в Букурещ. При много трудни условия подготвя първите си стихосбирки „Пряпорец и гусла“ (с псевдоним Пейчин) и „Тъгите на България“.
През Руско – турската война от 1877-1878 г., на която откликва със стихосбирката „Избавление“, Вазов е писар в Свищов при губернатора Найден Геров, откъдето е командирован в Русе.
PrevNext