Book Creator

Patroni roku 2024

by AM

Cover

Loading...
Patroni roku
Loading...
2024
Patroni roku 2024
W Polsce od lat istnieje tradycja wybierania patronów danego roku przez Sejm i Senat.
Są to osoby, które trwale zapisały się w polskiej historii, kulturze i literaturze, najczęściej upamiętniane ze względu na okrągłe rocznice ich urodzin lub śmierci. W roku 2024 szczególnie będziemy wspominać: Teodora Tomasza Jeża, Romualda Traugutta, Władysława Zamoyskiego, Wincentego Witosa, Antoniego Baraniaka, Rodzinę Ulmów, Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Witolda Gombrowicza,
Czesława Miłosza i Marka Hłaskę.

Popularyzowani będą także polscy olimpijczycy oraz edukacja ekonomiczna.
Władysław Zamoyski (1853-1924) – hrabia herbu Jelita, działacz społeczny, właściciel dóbr kórnickich, popularyzator Zakopanego. Człowiek, bez którego Morskie Oko nie należałoby dzisiaj do Polski.
PrevNext