Eksempel på arbeidsmåter i Book Creator

by Statped

Pages 2 and 3 of 29

Eksempelbok på arbeidsmåter
Laget av Statped
Loading...
Innhold
Loading...


1. Læringsmål

2. Forkunnskap

3. Fagstoff

4. Dybdelæring

5. Oppsummering
Loading...
Sett inn et bilde som beskriver temaet.
Loading...
1. Læringsmål


Her legger du inn læringsmål

(gjerne tekst og lyd)

Kunne bruke Book Creator som verktøy for et inkluderende klasserom.
2. Forkunnskap
Hva vet klassen om tema fra før?


La elever aktivere forkunnskaper. For eksempel idemyldring i ordky eller tankekart.
3. Fagstoff
Presenter nytt fagstoff med en kombinasjon av tekst, lyd og video. Når du bruker tekst, les teksten inn som en lydfil slik at eleven selv kan velge.
PrevNext