Demokrati i Norge

by Statped

Pages 2 and 3 of 61

Temabok om
DEMOKRATI I NORGE
Laget av:
Loading...
Innhold

1. Førkunnskaper

2. Fagstoff

3. Foredrag / video

4. Sammendrag

5. Oppgaver
Mine ord
Hva er:

Demokrati

Diktatur

Stemmerett
Viktig at eleven vet hva han/hun skal lære
Speech Bubble
Mine læringsmål
Jeg skal lære hva demokrati betyr.

Jeg skal lære om demokrati i Norge

Jeg skal vite hva diktatur er.

Jeg skal lære meg hva stemmerett er i Norge.
Viktig at eleven vet hva han/hun skal lære
Speech Bubble
1. Førkunnskap
2. Fagstoff
Hva betyr demokrati
Demokrati kommer fra de greske ordene «demo» som betyr folk,
og «kratos» som betyr styre.

Et demokrati kan derfor også kalles folkestyre.

Norge er et demokrati (tekst fra Wikipedia)
Demokrati betyr folkestyre. Det vil si at det er flertallet som bestemmer.

Demokrati er en styreform
Demokrati = Folkestyre
PrevNext