Leto Josipa Ipavca skozi otroške oči

by Vesna Tofant

Cover

Loading...
Loading...
Leto Josipa Ipavca skozi otroške oči
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Vrtec Šentjur
Loading...
Loading...
Naslov izvirnika : Leto Josipa Ipavca skozi otroške oči
Založnik in nosilec avtorskih pravic: Vrtec Šentjur
Avtor: Vesna Tofant
Avtor fotografij in video gradiva: strokovne delavke Vrtca Šentjur
Leto izida: 2021
Leto izdelave: 2021
Elektronska izdaja
Dostopno na: 
www.biblos.si
www.vrtec-sentjur.si
https://read.bookcreator.com/2kghvEJ94faa2fRwWcYB09JaA0i1/MwPyBOaJTsGm3ZsCPLsG2g
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 62931971
ISBN 978-961-07-0547-5 (ePUB)
Comic Panel 1
Vsebina ...

Beseda ravnateljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodbina Ipavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josip Ipavec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Dramlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Ponikva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Blagovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Pešnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Loka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Enota Kalobje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Planina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Prevorje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Šentjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Slivnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enota Hruševec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenec sem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Predsednik republike Borut Pahor . . . . . . . . . .

05

06

08

10

16

28

40

46

56

64

70

76

84

92

101

102
Comic Panel 1
Beseda ravnateljice ...
Leto 2021 je s strani Vlade Republike Slovenije razglašeno za leto Josipa Ipavca, zato smo vsebine kulturne dediščine našega kraja in domovine strnili v Letnem delovnem načrtu Vrtca Šentjur v projekt KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST.

Projekt bogatijo zanimivosti rodbine Ipavcev in njihovega umetniškega ustvarjanja. Pričujoča e-knjiga ni bila načrtovana; ideja zanjo se je utrnila sredi ustvarjalnih procesov, ki presenečajo s svojo dinamiko in raznovrstnostjo. S tem Vrtec Šentjur pomembno doprinaša v mozaik aktivnosti, ki kljub omejitvam zaradi epidemije živahno tečejo v različnih sredinah našega kraja.
E-knjiga je zasnovana kot sprehod po vseh enotah vrtca. Temeljna izhodišča projekta, usklajena s Kurikulom za vrtce, so nas vodila k oblikovanju konkretnih korakov, kjer se je izrazila čudovita ustvarjalnost naših strokovnih delavk in delavcev. Otroci, ki svet dojemajo celostno, so bili na izvirne načine povabljeni k spoznavanju domačega okolja, preteklosti in pomena kulture v življenju. Del utripa, ki ga je bilo čutiti ob spoznavanju družine Ipavec, posebej še Josipa in njegove glasbe, smo ujeli v fotografijo in video ter vam ga v pričujoči obliki predstavljamo. V ustvarjenih izdelkih se odraža otroška izvirnost, neposrednost, svoboda … Prisotna sta tako prirojeni čut za umetniški red kot privzgojeni čut za lepo, ki ga oblikujeta socialno in kulturno okolje.
Dejavnosti smo načrtovali vse šolsko leto. Sproti smo se prilagajali nestabilnim razmeram in v decembru aktivneje vstopili v svet očarljive Josipove glasbe. Februar in marec pa sta stekla v živahnem ustvarjalnem utripu. Inspiracijo so ob glasbi med otroke prinesle tudi stare družinske fotografije, slike rojstne hiše, spomeniki, muzej … Posebno doživetje je bilo pripovedovanje zgodb o Ipavcih, ogled videa o Josipu in pantomime Možiček. Sledilo je ustvarjanje – ples, petje, pogovori, risanje portretov, kiparjenje, izdelava lutk, še posebej možičkov - kopitljačkov, risbice z notami in še veliko drugega.
Za sodelovanje pri projektu sem hvaležna številnim udeležencem – širši lokalni skupnosti, otrokom in zaposlenim v Vrtcu Šentjur in prav posebej moji pomočnici, Vesni Tofant, za idejo in izdelavo te e-knjige. Želim si, da bi bila velikokrat prelistana in da bi še dolgo povezovala naše znamenite rojake s sodobno generacijo.


Elizabeta Jelen, ravnateljica Vrtca Šentjur   
5
Rodbina Ipavec ...
Franc Ipavec
17761858
Alojz Ipavec
18151849
Sin kirurga Jurija Ipavca, opravil izpit iz zdravilstva in odšel v Gradec. Leta 1805 je začel zdravniško prakso v Šentjurju in se kasneje poročil z izobraženo Katarino Schweighofer.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Benjamin Ipavec
18291908
Rodil se je kot najstarejši sin Francu in Katarini Ipavec ter postal po družinski tradiciji zdravnik.
1700
Slovenski skladatelj in zdravnik. Medicino je študiral v Gradcu in na Dunaju, glasbo pa v Gradcu.
Katarina Schweighofer
Gustav Ipavec
1831–1908
6
Žena Franca Ipavca in mati Alojza, Gustava, Benjamina, Ivanke, Karoline, Amalije in Marije. Bila je izjemno glasbeno nadarjena, igrala je harfo in klavir.
Gustav Ipavec, slovenski skladatelj in zdravnik, brat Benjamina Ipavca in oče Josipa Ipavca, poročen s Karolino. Bil je župan trške občine Sveti Jurij. 
PrevNext