Laaluu's One Day - Konkani

by Vidya Nahar

Cover

Loading...
Loading...
लालूलो एक दिवस
Loading...
Loading...
लेखन / निवेदन - विद्या नाहर
चित्रांकन : मेरिलिन थॉमस कॅडेंटॉट
भाषांतर : वृंदा दिवेकर
प्रकाशन : बालोद्यान
लालू नावाचो एक पतंग,
ताका पांढरे शेपूट, लाल रंग. 
लालू जेन्ना उडलो आकाशी,
ताका भेटले दोन पक्षी.
ताणीं तीन ढग पळयले,
तिगीजण ढगार बसले.
सकल आशिली चार झाडां,
ढगातून ताजेर पावस पडा. 
चेंडून पाच भुरगीं खेळताली,
पावसान जालीं सगळीच ओलीं. 
PrevNext