Laalii's One Day - Tagalog

by Vidya Nahar

Cover

Loading...
Loading...
Isang Araw sa Buhay ni Laalii
Loading...
Loading...
May-akda at Layout : Vidya Nahar
Ilustrador : Marilyn Thomas Kadantot
Tagapagsalin at Tagapagsalaysay : Lilet Galban-Aquino
Publisher : Balodyan
Si Laalii ay isang pulang saranggola,
at puti ang buntot niyang mahaba.
Minsan nang siya'y sa kalangitan lumakbay,
May dalawang ibon sa kanya ay sumabay.
Nang may nakitang tatlong ulap na lulutang-lutang,
bawa't isa ay nag-isip na sa ulap ay lumulan-lulan.
Maya't maya, may nakitang apat na punong matataas,
At ang mga ulap ay umulan nang pagkalakas-lakas.
May limang batang naglalaro ng bola
Mula ulo hanggang paa, sila ay nabasa.
PrevNext