Κυκλοφορώ με ασφάλεια

by Μαρία Γκίνη

Pages 2 and 3 of 23

Loading...
Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή προάγουν τις νόρμες, που κρίνονται ως απαραίτητες για μια ασφαλή οδική κυκλοφορία. Η εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια επιδιώκει την ενδυνάμωση της στάσης και των κινήτρων για τη δημιουργία μιας νοοτροπίας, που διαπνέεται από την ασφαλή οδική κυκλοφορία.
Μετά από μια ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση του ζητήματος της εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια, και την εξέταση όλων των παραμέτρων (πινακίδες σήμανσης, συμπεριφορά του πεζού, συμπεριφορά του ποδηλάτη, συμπεριφορά του επιβάτη, ασφαλής μετακίνηση από και προς το σχολείο), κατασκευάσαμε μακέτες αφού χωριστήκαμε σε 3 ομάδες.
Loading...