Β΄τάξη

by 7o ΔΣ

Pages 2 and 3 of 45

Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων
Β΄τάξη
Yπεύθυνοι εκπ/κοί: Ολυμπία Πετρίδου, Ματούλα Πίνιου
Σχολείο: 7ο Δημοτικό Αλεξ/πολης
Σχ. χρονιά : 2022-23
Loading...
Στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο " θάλα_ sos_ α χωρίς πλαστικά, που εντάσσεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με θεματική ενότητα" Φροντίζω το περιβάλλον "" και υποθεματικη " Οικολογική συνείδηση", οι μαθητές του Β2 τμήματος συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής μάθησης, δεξιότητες νου και επιχειρηματικότητας καθώς επίσης να υπάρχει παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.
Loading...
PrevNext