Στην τσέπη χαρτζιλίκι

by Μαρία Γκίνη

Cover

Loading...
Loading...
Γ΄τάξη
7ο Δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης
2021-22
Γκίνη Μαρία
Ζάλογγου Αθηνά
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σε απλές οικονομικές έννοιες, τις οποίες συναντούν στην καθημερινότητά τους και κυρίως τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες «χρειάζομαι» και «έχω ανάγκη», αλλά και να κατανοήσουν έννοιες όπως το εισόδημα, ξοδεύω με υπευθυνότητα και σχεδιάζω τον οικονομικό μου προϋπολογισμό, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν μέσα από απλές δραστηριότητες.
Το τελικό προϊόν του προγράμματος είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο προτείνεται να το παίξουν οι μαθητές στις ομάδες τους.
PrevNext