Book Creator

JACOB'S BOOK

by Pawel Kabanski

Pages 4 and 5 of 70

Ćwiczenie z wyrażeniami
"THERE IS" ORAZ "THERE ARE"
WH - QUESTIONS
ĆWICZENIE Z
"A / AN / ANY / SOME"
Pamiętaj, że słowo "A" pojawia się tylko w liczbie pojedynczej i tylko przed spółgłoską (a book). "AN" pojawia się przed samogłoską (an apple). "ANY" używamy w przeczeniach albo w pytaniach (there aren't any dogs in the room). "SOME" używamy w zdaniach twiedzących (There are some people in the room).
Loading...
Loading...
Nie mogę powiedzieć na pewno, że dzisiaj będzie ładna pogoda.
I can't say for sure that there will be nice weather today.
Can I tell you a secret? Czy mogę powiedzieć ci sekret?
Can I tell you a story? Czy mogęopowiedziec Ci historię?
Tell me the truth, don't lie! Powiedz mi prawdę, nie kłam!
Can you tell the difference between these two dogs?
Czy może odróżnić te dwa psy od siebie?
Homework
1 RAZ POWTÓRZ ĆWICZENIE Z CZĘŚCIAMI CIAŁA2. Wybierz właściwe słowo
Ja powiedziałem Frankowi, żeby był cicho.
I told Franek to be quiet.
Powiedziałem, że to jest za dużo.
I said that it was too much.
Powiedziałem mamie, żeby kupiła mi sok.
I told mummy to buy me juice.
Powiedziałem tacie, żeby mi kupił nową piłkę.
I told Dad to buy me a new ball.
Powiedziałem, że to jest bardzo smaczne.
I said that it was very yummy.
Powiedziałem, że to jest bardzo niesmaczne.
I said that it was very yukky.
HOMEWORK
Prztłumacz zdania na j. polski.
PrevNext