Book Creator

Laste Õiguste Sõnaraamat

by Abigail Kumel

Cover

Loading...
Laste õiguste sõnaraamat
Loading...
Loading...
Children's rights dictionary
Loading...
Loading...
4. Kl õpilasi juhendas õpetaja Virve Lohu.
Raamatu pani kokku õpetaja Abigail Kumel.
Igal lapsel on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada temale eakohane ja igakülgne areng.
For every child it is needed and important to be raised in a family. Parents are the first who must give a child care, protection and make sure their children develop in a proper and various ways fit for the child’s age.
Kõik lapsed kogu maailmas on üheväärsed.
All the children in the world are valued the same.
Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma lapse huvidest.
The adults who have a right to decide over child’s life aspects must keep in mind the child’s best welfare and act in favor for child.
Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada.
Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
Every child has a right to have its own opinion. Children have right to be heard at home, school and authorities when the topic is related to them.
Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada. On tähtis, et igaüks saaks koolis julgustust ja toetust oma võimete ja oskuste arendamiseks.
Every child has a right to attend school, study and learn new things. It is important that every child gets support and encouragement for developing their skills and abilities.
PrevNext