Book Creator

Laste Õiguste Sõnaraamat

by Abigail Kumel

Pages 2 and 3 of 33

Loading...
Loading...
Loading...
Igal lapsel on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada temale eakohane ja igakülgne areng.
Loading...
Loading...
Loading...
For every child it is needed and important to be raised in a family. Parents are the first who must give a child care, protection and make sure their children develop in a proper and various ways fit for the child’s age.
Loading...
Loading...
Loading...
Kõik lapsed kogu maailmas on üheväärsed.
Loading...
All the children in the world are valued the same.
Loading...
Loading...
Loading...