Book Creator

O feljtonu

by Skolska knjiznica Gimnazije Titusa Brezovackog

Cover

Loading...
O feljtonu...
Loading...
Loading...
feljton
stil:

pristupačan i popularan,
podilaženje potrebama i senzibilitetu publike
(čitatelj kojega tekst pridobiva)
esej
stil:
književno-znanstveni,
zahtjevnija publika 
(čitatelj koji već posjeduje informacije o nekoj temi)
putopis/
feljton
Feljton

zahvaća manji prostor i manje vremenske odsječke.


Putopis

zahvaća širi prostor ili lokalitet u dužem vremenskom periodu.


- publicistička vrsta

- razvio se u okviru novinarstva

- stil: kićen, šaren, prepun figura i tropa (metafora, ironija, satira, sarkazam), šala, dosjetki;
         nemiran, živahan, humorističan…

- subjektivnost: osobni stav autorov prema temi ili osobi (esejistički karakter)

- teme: dnevna zbivanja (aktualne društvene i političke teme),
             teme iz područja kulture, umjetnosti, znanosti…

- opažaj kao specifičan oblik zgode (temeljna jedinica feljtonističkog pripovijedanja)

- impresija (najvažnija poetička crta feljtona)

- feljton završava dosjetkom (poantom)
Feljton
- početak feljtona: 17 st. (Francuska)

- feljtonisti: Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Aleksandar Sergejevič Puškin, Ivan Sergejevič Turgenjev, Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Antun Pavlovič Čehov, Maksim Gorki

- začetnik feljtona u hrvatskoj književnosti: Ljudevit Vukotinović (ciklus Zimske idile
 objavljen u Ilirskim narodnim novinama)

- Antun Nemčić: Putositnice (putopis i feljton)

- A. Šenoa: - visoka estetska razina književnosti, ali doprijeti i do običnoga čovjeka
              - „kult čitalačke publike”

- Ante Kovačić, Antun Gustav Matoš, Marija Jurić Zagorka, T. Ujević

- Dubravko Jelčić: „Iz Šenoinih feljtona proviruje Matoš”. 

- Antun Šoljan, Veselko Tenžera, Zoran Ferić, Julijana Matanović, Ante Tomić...
Jadranka Jurić, prof. i dipl. knjiž.
Šk. god. 2021./22.
PrevNext