Book Creator

עונות השנה

by פאטמה אבו סעד

Cover

Loading...
עונות השנה
Loading...
Loading...
כתבה - פאטמה אבו סעד
תוכן עניינים
עונות השנה ....................................2
עונת הקיץ ......................................3
עונת הסתיו..................................... 4
עונת החורף ....................................5
עונת אביב ..................................... 7
1
עונות השנה
עונות השנה- הן מספר תקופות עיקריות, בדרך כלל ארבע, שאליהן מחולקת השנה על פני כדור הארץ. כל אחת מעונות השנה מאופיינת באקלים ייחודי משלה ומספר שעות אור שונה ביממה על פי החלוקה המקובלת, עונות השנה ברוב האזורים, מלבד אזורי הקטבים והאזורים הטרופיים, הן:                            
סתיו - מזג האוויר מתקרר. השמש מצויה על קו המשווה השמימי ועם הזמן היא מתקרבת עוד יותר לפני האופק. הימים מתקצרים והלילות מתארכים בהדרגה.
חורף - מזג האוויר קר. השמש מצויה במסלול נמוך ביותר וקרוב לפני האופק. הימים קצרים והלילות ארוכים.
אביב - מזג האוויר מתחמם. השמש מצויה על קו המשווה השמימי ועם הזמן היא מתרחקת עוד יותר מפני האופק. הימים מתארכים והלילות מתקצרים בהדרגה.
קיץ - מזג האוויר חם. השמש מצויה במסלול גבוה ביותר ורחוק מפני האופק. הימים ארוכים והלילות קצרים.
2
עונת הקיץ
הקיץ מתחיל בימי ההיפוך שבהם היום הוא הארוך ביותר בשנה והלילה הוא הקצר ביותר בשנה ונגמר בימי השוויון שבהם אורך היום שווה לאורך הלילה. בחצי הכדור הצפוני הקיץ מתחיל ב-21 ביוני ונגמר ב-21 בספטמבר. מזג האוויר בקיץ הוא החם ביותר. באקלים הים תיכוני למשל, הקיץ היא העונה היבשה שכמעט תמיד נטולה משקעים.   בישראל, שבה האקלים הוא ים תיכוני, הקיץ הוא העונה החמה והיבשה ביותר. בעונה זו קמלה רוב הצמחייה (למעט עצים וצמחים רב-עונתיים) והשדות נהפכים מרבדים צהובים של קוצים  וגבעולים יבשים.
1
3
עונת הסתיו
הסתיו הוא אחת מארבע עונות השנה, מציין את המעבר בין הקיץ לחורף ולכן מכונה עונת מעבר. באזורים הממוזגים, הסתיו הוא העונה בה רוב הגידולים החקלאיים נאספים, ויש שלכת שבמהלכה העצים משירים את עליהם, מזג האוויר קריר וגשם יורד. בישראל, שבה האקלים הוא ים תיכוני, הסתיו הוא העונה שבה יורדים הגשמים הראשונים. 
4
עונת החורף
זו העונה עם הימים הקצרים ביותר (יחד עם הסתיו) והטמפרטורות הנמוכות ביותר. באזורים המרוחקים מקו המשווה יורד שלג בעונת החורף. החורף חל בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר ומרץ בחצי הכדור הצפוני ובחודשים יוני, יולי ואוגוסט בחצי הכדור הדרומי. עם זאת, החורף הישראלי קצר יחסית וקר פחות ביחס לחורף במדינות אירופה. כמות המשקעים שיורדת בישראל במהלך החורף תלויה בשקעים הקפריסאיים הפוקדים אותה, אלה מורידים את עיקר הגשם בחורף. שעות הלילה בתקופת החורף הוא מאופיין בכמות המשקעים הגדולה ביותר. מבחינה אסטרונומית החורף מתחיל ביום הקצר ביותר בשנה ובכל יום חורף יש יותר אור שמש בקודמו. החורף הוא קר ומושלג (בייחוד בחצי הכדור הצפוני). ובאזורים בעלי האקלים הממוזג (צפונית לישראל) מתפתחות סופות שלג עזות הגורמות לשיבושים רבים.  
5
PrevNext