Book Creator

ȘGS BAIA MARE

by Adina Moraru

Pages 6 and 7 of 7

42 formațiuni de studiu/ clase

 

Nivel special  preșcolar - 4 grupe de  grădiniță ( preșcolari cu dizabilități severe/ asociate )

Nivel  special primar - 10 clase – ( elevi cu dizabilități severe / asociate )

Nivel special  primar -3 clase ( elevi cu dizabilități moderate )

Nivel special  gimnazial – 11 clase ( elevi cu dizabilități
severe/ asociate )

Nivel  special gimnazial -  5 clase ( elevi cu
dizabilități moderate )

Școlarizare la domiciliu - 9 posturi de profesor itinerant/ sprijin

Formațiunile de studiu /clasele sunt constituie și prevăzute cu număr minim și maxim de elevi  cu CES, conform  legislației învățământului special, astfel :
Ø Clase de elevi cu dizabilități  severe (inclusiv TSA, DOWN) cu efective de elevi  între 4 - 6 elevi/ clasă
Ø Clase de elevi cu dizabilități moderate /asociate- cu efective de elevi între 8 -12 elevi/ clasă


Servicii educaționale sunt oferite prin : cadre didactice specializate, profesor psihopedagog, profesor educator, profesor de psihopedagogie specială , profesor itinerant/ sprijin- învățământ la domiciliu , asistent social, prof. kinetoterapie
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ BAIA MARE oferă :

Ø  Activități didactice, educative și terapeutice  în funcție de gradul și tipul de dizabilitate al elevului/ preșcolarului
Ø  Adaptare  curriculară  în funcție de gradul de dizabilitate al elevilor p, aplicarea PIP pentru preșcolarii /elevii cu cerințe educaționale speciale, ca mijloc de realizare a unui sistem educaţional stabil, echitabil,
eficient şi relevant.
Ø  Tratare diferențiată și individualizarea predării-învățării –evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar și promovarea  tuturor elevilor cu CES.
Ø CDȘ stimulativ și atractiv ( CDȘ ) - Micii artiști ,  adaptat nevoilor, intereselor de învățare ale elevilor, specificului şcolii, nevoilor şi tradițiilor comunității locale
Ø  Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultate în elaborarea sarcinilor de lucru
Ø  Participarea elevilor cu CES la activitatea de învăţare și consilierea elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţile didactice și educative
Ø  Consilierea părinților / tutorilor legali prin responsabilii de caz ( diriginți), asistent social, prof.psihopedagog
Ø  Alfabetizarea funcţională a  elevilor cu CES, realizarea unei evaluări ritmice şi relevante
Ø Implicarea elevilor  în diverse și multiple activități școlare și extrașcolare
Ø Servicii individuale de terapii specifice, oferite de către specialiști  în cabinetele unității școlare, conform orelor alocate în planul cadru
Ø Instrumente de evaluare şi intervenţie, validate știinţific pentru cabinetele de terapii 
Ø  Servicii educaționale  specifice de  terapie educațională complexă și integrată
Ø  Servicii educaționale oferite de către profesori de psihopedagogie specială  la clase/grupe de copii/elevi
Ø  Munca în echipa specializată
Ø  Servicii de igienizare pentru copiii cu dizabilități severe și grupele de preșcolari
Ø  Securitătea elevilor/ preșcolarilor  pe perioada pauzelor și a întregului program școlar este asigurată prin profesorul de la clasă/ educatoare, prof.de serviciu, ofițerul de serviciu pe școală
Ø  Programul educațional este zilnic, între orele : 8:00-16,00 – pentru elevii cu dizabilități moderate (cu excepția vacanțelor și în funcție de orarul final al clasei )
Ø  Program educațional este zilnic, între orele : 8:00-15,00 – pentru elevii cu dizabilități severe (cu excepția vacanțelor și în funcție de orarul final al clasei )Loading...
Spațiul școlar :

Ø  2 corpuri de clădire
Ø   Săli de clasă  dotate cu : mobilier adecvat, aparatură  modernă ( 25 table interactive, 48 laptopuri, 24 de multifuncționale, 50 tablete )
Ø  Grupurile sanitare interioare  corespunzătoare
Ø   Apă potabilă , țâșnitori de băut apă
Ø  Sală de masă pentru elevi – 60 locuri /serie
Ø  Sală  de activități -kinetoterapie (dotată cu aparatură modernă), sală de sport
Ø  Incinta unității școlare  împrejmuită
Ø   Gardieni publici la intrarea în școală
Ø  2 microbuze școlare care dețin avize și
certificate de funcționare a microbuzelor școlare pentru deplasarea elevilor navetiști
Ø  Centrale termice, cu aviz ISCIR, contracte de service
Ø  Camere video pe holuri și curtea școlii
Ø  Autorizație sanitară , autorizație ISU corp B


Loading...
FINANŢAREA
- asigurată de  către Consiliul Județean Maramureș - ordonator principal de credite (pe partea administrativă) și ISJ MM -ordonator principal de credite (resursele umane)

Loading...
BENEFICII -  ELEVII  CU  CES  școlarizați de Școala Gimnazială Specială Baia Mare

·     Acordarea hranei zilnice în unitatea școlară pentru elevii prezenți fizic în școală (mic dejun, masă de prânz, gustare rece )
·     Acordarea alocației de hrană zilnică / elevilor școlarizați la domiciliu , prin plată lunară către părinți/tutori legali
·     Acordarea  burselor sociale
·     Acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar , potrivit prevederilor  art.51 alin 2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare – sume pentru rechizite, haine, cazarmament etc. )
·     Transport școlar asigurat cu 2 microbuze școlare pentru elevii navetiști, exteriori orașului Baia Mare
·     Programul  Lapte, corn și măr
·     Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic implicat activ în viața școlii, responsabil, profesionist , empatic și prietenos


You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext