Book Creator

Valoarea educativă.

by Bărbuță Olivia

Cover

Loading...
Loading...
Proiect individual la etnopedagogie:     
,,VALOAREA EDUCATIVĂ  A FOLCLORULUI PENTRU COPII''
Loading...
Rounded Rectangle
Loading...
Înţelepciunea populară este întruchipată în special în proverbe şi zicători, legende şi basme care conţin numeroase idei, care pot fi folosite conştient şi sistematic în procesul instructiv-educativ desfăşurat în instituţiile şcolare. Tradiţiile, transmise din generaţie în generaţie (poveţe, sfaturi, folclor literar în general) şi prin practica tradiţională (obiceiuri şi datini), sunt nu numai o dovadă a preocupării poporului nostru pentru perpetuarea fiinţei naţionale, ci şi un nesecat izvor de inspiraţie pentru pedagogia cultă.
Introducere
Înţelepciunea populară este întruchipată în special în proverbe şi zicători, legende şi basme care conţin numeroase idei, care pot fi folosite conştient şi sistematic în procesul instructiv-educativ desfăşurat în instituţiile şcolare. Tradiţiile, transmise din generaţie în generaţie (poveţe, sfaturi, folclor literar în general) şi prin practica tradiţională (obiceiuri şi datini), sunt nu numai o dovadă a preocupării poporului nostru pentru perpetuarea fiinţei naţionale, ci şi un nesecat izvor de inspiraţie pentru pedagogia cultă.


   Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, începând din primii ani de viaţă, la nivel popular, şi se continuă pe tot parcursul vieţii în comunităţile sociale din care face parte şi  instituţiile şcolare.
    Din fragedă copilărie până în adolescenţă, folclorul copiilor se împleteşte la tot pasul cu evenimentele zilei şi cu manifestările specifice vârstei. Astfel copiii asimilează fondul lexical, acumulează experienţă verbală, dezvoltându-şi simţul limbii. Cântate, recitate, jucate ori gesticulate, aceste producţii artistice pun în mişcare trupul, mintea şi sufletul copiilor.
Basmul este  o specie a genului epic ,naraţiune în proză mai puţin în versuri ,în cuprinsul căreia,cu ajutorul unor mijloace tradiţionale se povestesc întâmplări fantastice,puse  pe seama  unor personaje sau forţe supranaturale ,din domeniul irealului.
Basmul este cea mai preferată şi atrăgătoare lectură pentru copii.
Încă din cele mai vechi timpuri basmul a încântat copilăria multor generaţii ,întrucât îmbinarea realului cu fantasticului fascinează imaginaţia copiilor.

Tematica basmelor:exprimă o viziune străveche asupra  lumii,atunci când personajele fantastice pozitive aflate în slujba Binelui se confruntă cu forţele Răului , pe care le înfrâng cu ajutorul unor fiinţe sau obiecte cu însuşiri supranaturale;

Mesajul: fundamental al tuturor basmelor este victoria binelui asupra răului;
    BASMUL
Rounded Rectangle
Basmul este  o specie a genului epic ,naraţiune în proză mai puţin în versuri ,în cuprinsul căreia,cu ajutorul unor mijloace tradiţionale se povestesc întâmplări fantastice,puse  pe seama  unor personaje sau forţe supranaturale ,din domeniul irealului.
Basmul este cea mai preferată şi atrăgătoare lectură pentru copii.
Încă din cele mai vechi timpuri basmul a încântat copilăria multor generaţii ,întrucât îmbinarea realului cu fantasticului fascinează imaginaţia copiilor.

Tematica basmelor:exprimă o viziune străveche asupra  lumii,atunci când personajele fantastice pozitive aflate în slujba Binelui se confruntă cu forţele Răului , pe care le înfrâng cu ajutorul unor fiinţe sau obiecte cu însuşiri supranaturale;

Mesajul: fundamental al tuturor basmelor este victoria binelui asupra răului;
Rounded Rectangle
Valoarea educativă a basmului:

Produce o impresie adâncă asupra gândirii şi sensibilităţii copiilor,prin etica lor clară şi accesibilă;
Contribuie la dezvoltarea celor mai frumoase trăsături de caracter al copiilor;
 Lumea basmului îi îmbogăţeşte orizontul binelui şi răului prin comportamentele dezirabile sau indezirabile ale eroilor;
Fascinează imaginaţia copiilor,deoarece îmbină realul cu fantasticul;
Copilul din basm învaţă din greutăţi şi nereuşite. Asemenea eroului din basm, copilul întâmpină în viaţă greutăţi, trăieşte evenimente care-i pun la încercare
puterile şi priceperea, deseori eşuează şi trebuie s-o ia de la capăt;
Triangle;
Triangle;
Triangle;
Triangle;
Triangle;
PrevNext