Book Creator

Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai

by Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija

Cover

Loading...
Musninkų Alfonso Petrulio Gimnazija
Loading...
„Kokybės krepšelis
mokinių pažangai ir gerai savijautai“
Loading...
Loading...
Puikus mikroklimatas klasėje ir jaučiami šil-
tas santykis tarp mokytojos ir mokinių. Mo-
kiniai mokosi bendradarbiaudami su moky-
toja ir kitais klasės draugais. Nauja tema
dėstoma siejant jau žinomus dalykus su nau-
jais, užduotys diferencijuojamos, aktualios
ir įdomios mokiniams.
Rasa Kralikevičienė
ir Lada Kriščiūnienė
Puikus mikroklimatas klasėje ir jaučiami šil-
tas santykis tarp mokytojos ir mokinių. Mo-
kiniai mokosi bendradarbiaudami su moky-
toja ir kitais klasės draugais. Nauja tema
dėstoma siejant jau žinomus dalykus su nau-
jais, užduotys diferencijuojamos, aktualios
ir įdomios mokiniams.
Rasa Kralikevičienė
ir Lada Kriščiūnienė
Stiprusis georafijos III g. klasėje pamokos aspektas -pamokos uždavinių iškėlimas.
Mikroklimatas pamokoje,skatino aktyvumą, ugdė pasitikėjimą savo jėgomis.
Vertinimas ir įsivertinimas skatino mokymosi motyvaciją.
Geografijos pamokoje dominavo mokiniai, mokytojas buvo moderatorius,
pamokoje vyravo įvairūs mokymo ir vertinimo būdai.
Pažymys mokytojui/mokiniams- 4 ( puikiai).
Jūratė, Asta, Audronė.
Mokinių ir mokytojos darbo aplinka, sėkmės patyrimas geras klasės mikroklimatas.
Pamokoje darbinę aplinką sukūrė mokytoja, aktyviai dirbo mokiniai.
Vertinu puikiai 4. ( metodų tikslingumas, savarankiškumo skatinimas, mokėjimas dirbti bendradarbiaujant).

Gelvonų gimnazija Valerija Vansevičienė
Stebėjau pradinio ugdymo integruotą lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoką. Pamokos stebėjimo tikslai buvo keliami atsižvelgus į mokytojos pamokoje keliamą uždavinį. Pamokoje mokytoja ir mokiniai dirbo bendradarbiaudami. Pamokos vertinimo kriterijai keliami tikslingai. Sėkmingai naudojamos informacinės technologijos. Mokiniai noriai dirbo. Buvo aktyvūs. Sėkmės mokytojai ir mokiniams.

Danutė
PrevNext