Book Creator

Učitelj - pokretač promjena

by Suzana Delić

Cover

Loading...
Loading...
Učitelj – pokretač promjena
AUTORICA
SUZANA DELIĆ
Suzana Delić, magistra je primarnog obrazovanja te izvrsna savjetnica s 32 godine iskustva rada u osnovnoj školi. Voditeljica je eTwinning i Erasmus+ projekata čijim pisanjem, koordiniranjem i provedbom se bavi petnaest godina. Voditeljica je videokonferencija te ih je kao metodu učenja u nastavi provela preko pet stotina sa svojim učenicima. eTwinning je ambasadorica te autorica niza edukacija za učitelje na europskoj razini. Koordinatorica je This is our time projekta za područje Europe te jedna od osnivačica Global VC Education Group. Autorica je udžbenika za Hrvatski jezik kao i digitalnih sadržaja za Hrvatski jezik i Matematiku.
Obrazovanje se može smatrati jednim od ključnih procesa u društvu jer utječe na osobne živote građana te na društvenu koherenciju nacionalnih društava kao i na gospodarsko ostvarenje Europe kao cjeline.
Kada bismo se vratili samo trideset godina unatrag, što je vrlo malo za život jedne profesije ili države, ali izuzetno mnogo za jedan ljudski život, mogli bismo reći da se uloga učitelja uvelike promijenila u odnosu na danas.
U dokumentu za međunarodno razumijevanje iz 1974. godine UNESCO navodi svrhe koje učenici trebaju ostvariti tijekom obrazovanja:
1. Poštivanje vlastite kulture i društva;
2. Zaštita osobnih interesa i interesa društva;
3. Povjerenje u sposobnost čovječanstva da shvati sredinu;
4. Poštivanje drugih kultura i običaja:
5. Poštivanje demokratskog procesa, nacionalnoga i međunarodnoga;
6. Pomoć onima koji trpe siromaštvo ili nepravdu.
(Vidulin-Orbanić, 2007)
Možda je tada učitelj mogao biti potpuno usmjeren samo na onu bit, a to je učenje. Možda je bilo teže jer nije bilo nikakve pomoći tehnologije, a možda je bilo lakše jer je bilo mirnije. Svako vrijeme nosi određene promjene. No, kako je danas?
MENTOR
MODERATOR
SAVJETNIK
VOĐA
PROJEKTNI KOORDINATOR
ORGANIZATOR PUTOVANJA
FINANCIJSKI SAVJETNIK
NA POČETKU (A NE NA KRAJU).....UČITELJ.
Učitelji žele biti nositelji promjena za svoje učenike kako bi im pomogli da pronađu svoje mjesto u životu te ih pripremili za stalno mjenjajuću budućnost. Za takvu ambiciju kao što je utjecaj na život učenika, potrebno je stalno i kritičko razmišljanje o strategijama koje koriste te o učinkovitosti njihove intervencije prema učenicima. Ti su učitelji i nastavnici usredotočeni na stalno poboljšanje svojih nastavnih strategija i kao takvi su nositelji promjena za sebe kao i za svoje kolege. 
PrevNext