Book Creator

Utviklingssamtalen Pelikan

by Jenny Bonden

Cover

Loading...
Utviklingssamtalen
Loading...
Hva er en utviklingssamtale?
Ifølge opplæringsloven §20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen har foreldre rett på minst to strukturerte og planlagte samtaler - utviklingssamtaler - med kontaktlærer i året.

Disse samtalene skal handle om hvordan eleven arbeider og utvikler kompetanse i fagene, sosial utvikling og hvordan skolen, foreldrene og eleven kan samarbeide for å legge best mulig til rette for elevens læring og utvikling.

Når eleven har fylt 12 år, har han/hun rett til å delta på samtalen.
Fra vårt casearbeid med Eskild:
Elevsamtale med Eskild
Vi syntes det var hensiktsmessig å ta en samtale med Eskild før vi involverte foreldre. Dette gjorde vi fordi vi ville høre med Eskild om hvordan han opplever skolehverdagen og om han selv kunne forklare noe av egen atferd.

Her fikk vi noen nyttige svar vi kunne ta med videre til foreldre, blant annet at han kjeder seg på skolen og at han uttrykker en misnøye mot de andre elevene.

Eskild går i 7. klasse og er mest sannsynlig 12 år. Derfor har han rett til å bli med på utviklingssamtale. Vi ville derfor høre med ham om det var greit for ham at vi tok en samtale med bare foreldrene. Hvis han hadde villet være med på møtet, kunne vi ikke ha nektet ham.
Fra vårt casearbeid med Eskild:
Flerprofesjonelt samarbeid
PrevNext