Book Creator

GEGURITAN

by SITI MASITOH ALFIYAH

Cover

Loading...
APA ITU GEGURITAN?
Loading...
Loading...
Loading...
Geguritan yaiku salah sijining sastra Jawa awujud puisi. Kayadene puisi-puisi liyane, geguritan kang uga pinangka puisi kadhapuk saka unsur-unsur kang bisa ditemokake lan dideleng ana ing geguritaniku dhewe kang bisa kaarani unsur intrinsik. Unsur intrinsik geguritan kayata tema, rima, gambaran pangindran lan amanat. Dene pengrasa panulis lan sebab musababe penulis nganggit sawijining geguritan pinangka unsur ekstrinsik.
Loading...
Loading...
Loading...
SITI MASITOH ALFIYAH
Loading...
Penulis

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator