Book Creator

Taisyklingas teksto spausdinimas kompiuteriu

by Vitalija N.

Cover

Loading...
Taisyklingas teksto spausdinimas kompiuteriu
Teksto spausdinimo ir pertvarkymo video pamokos
Teksto rinkimas
Teksto savybės
Šrifto keitimas ir spalvinimas
Teksto savybės ne mygtukuose
Tekstą spausdiname pagal taisykles
Tekstas pradedamas rinkti nuo kairio krašto, nedarant jokių atitraukimų, nemaketuojant. Skiriamos didžiosios mažosios raidės. Pirmiausia rekomenduojama surinkti visą tekstą, o po to atlikti teksto pertvarkymus.

Tarp žodžių dedamas 1 tarpas.

Tarpo klavišu atitraukimai nedaromi. Tarpo klavišas iš eilės spaudžiamas ne daugiau kaip vieną kartą.

Enter klavišas spaudžiamas baigus rašyti vieną pastraipą. Visas kitas pastraipos eilutes kompiuteris perkelia automatiškai. Pavadinimas yra vienos eilutės pastraipa.

Tarpai prieš skyrybos ženklus nepaliekami. Tarpus paliekami po šių ženklų.
Negalima rankiniu būdu kelti skiemenuoti žodžių.

Skliaustelių viduje tarpai nededami.
Jei simbolis sunkiai pasiekiamas klaviatūra, galima naudotis kodais
Renkama Alt + kodas (Nuspaudžiame kairės pusės ALT klavišą ir jį laikydami nuspaustą surenkame reikalingą kodą.)
Specialiųjų simbolių rinkimas įvairiose operacinėse sistemose
Atsirink, kas tinka tau!
Skyrybos ženklų rašymas
Skyrybos ženklai ? ! . , ; : rašomi iškart po žodžio, nepaliekant po jo tarpelio (⊔). Tarpeliai paliekami po šių simbolių, pvz.:
Tekstas?⊔Tekstas;
Tekstas,⊔tekstas.

Kaip ir tarp žodžių, taip ir tarp jų sutrumpinimų tarpeliai
būtini, pvz.:
t.⊔y. (ne t.y.);
doc.⊔dr. (ne doc.dr.);
J.⊔Jonaitis (ne J.Jonaitis).

Jei po vieno iš skyrybos ženklų rašomas kitas skyrybos ženklas, tarp jų tarpai nededami.

Tarp daugtaškio taškų tarpai taipogi nededami – tik po paskutiniojo, pvz.: Noriu namo...⊔Jau vėlu.

Žodžių sutrumpinimų negalima atskirti pasviruoju brūkšniu, pvz.: asmens kodas - a.⊔k. (ne a/k).

Skliaustelių viduje tarpai nededami.

Žymint temperatūrą tarpas paliekamas prieš Celsijaus laipsnio simbolį °C, pvz.: 23 °C
Lietuviškų kabučių rašymas
Lietuviškosios kabutės rašomos tokia forma: „Tekstas“. Atidaromosios kabutės (maži devynetukai („)) gaunamos surinkus kombinaciją Alt+0132 (paspaudus „Alt“ klavišą rinkti skaičius 0132), uždaromosios (“) – Alt+0147.

Kai kurios biuro programos (pvz.: OpenOffice), pasirinkus pastraipos kalbą lietuvių, automatiškai rašo lietuviškąsias kabutes.
PrevNext