Book Creator

Paroda "Jėzaus kapas" Sūdavos pagrindinė mokykla 2023. 04.

by Edita Puidokienė

Cover

Loading...
Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8).
Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę.
Jau pati Gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus.
Parodos tikslas:
Apžvelgiant Didžiojo penktadienio įvykius, gaminant "Jėzaus kapą" padėti 3 - 5 klasės mokiniams ugdyti krikščioniškąsias vertybes, menišką raišką ir kūrybiškumą.
Uždaviniai:
*Gavėnioje žengiant per Jėzaus kančią į prisikėlimą skatinti peržvelgti savo moralines vertybes;
*Ugdyti meninius gebėjimus bei kūrybiškumą;
*Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, šeimos nariais, plėtojant mokinių emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtis.
2023.04.03
3 - 4 klasių mokinių darbelių paroda
PrevNext