Book Creator

(copy) НП "Иновации в действие"

by Иванка Петрова

Cover

Loading...
Loading...
Модул 1:
„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“
Loading...
2023 година
Loading...
Loading...
Неозаглавен дизайн
Loading...
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Loading...