Book Creator

Syksyllä 2023 Turvallista pedagogiikkaa oppimisyhteisöihin -verkkovalmennus 2 op

by Pipsa Murto, LAB

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
VARAA PAIKKASI SYKSYN 2023 TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN, JA TUO KOLLEGASIKIN MUKAAN!
Speech Bubble
OPH rahoittaa kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta:

TURVALLISTA PEDAGOGIIKKAA OPPIMISYHTEISÖIHIN
- vuorovaikutteinen verkkovalmennus 2 op

Osallistujille maksuton koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen työntekijöille, tueksi psyykkisen turvallisuuden tarkastelemiseen ja vahvistamiseen omassa oppimisyhteisössä. Turvallisessa oppimisyhteisössä kukaan ei jää näkymättömäksi, jokaisella - niin lapsella kuin aikuisellakin - on oikeus tuntea kuuluvansa yhteisöön.

Koulutus toteutuu valtakunnallisina, vuorovaikutteisina verkkovalmennuksina, alkaen elokuun 2023 lopulla. Valmennuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi toisten osallistujien kanssa. Halutessasi voit osallistua samasta yksiköstä kootun kollegatiimin kanssa, jolloin mahdollisuudet toimintakulttuurinne kehittämiseen moninkertaistuvat.
VERKKOVALMENNUKSEN RAKENNE
Syksy 2023, kesto n. 3 kk
Kalenterissasi tämä tarkoittaa osallistumista:

- 3 verkko-ohjaustapaamiseen á 2 tuntia (klo 12 - 14)
- 2 kokemukselliseen verkkotyöpajaan á 3 tuntia (klo 12.30 - 15.30)
TIETOA VERKKOVALMENNUKSESTA

Mitä saat?

Vuorovaikutteisen verkkovalmennuksen myötä syvennät ymmärrystäsi psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden merkityksestä oppimisyhteisöissä. Verkkovalmennuksen teemat tukevat niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin hyvinvointia oppimisyhteisössä.

Vahvistat osaamistasi kasvatus- / opetustyössäsi pedagogista turvallisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta tukevista työ- ja toimintamalleista. Tutustut tarpeidesi mukaan digitaalisiin työvälineisiin / työtapoihin, joita voit soveltaa pedagogista turvallisuutta vahvistavassa työssä.

Verkkovalmennuksessa saat myös tukea omaan työhyvinvointiisi ja työssä jaksamiseen.
Miten verkkovalmennus toteutuu?

Valmennuspaketti koostuu kahdesta osiosta, joihin molempiin sisältyy luentotallenteita, kokemuksellinen työpaja ja verkko-ohjaustapaaminen. Luentotallenteisiin perehdyt oman aikataulusi mukaan.

Luentotallenteiden teemoja käsitellään vuorovaikutteisesti yhdessä verkkotapaamisissa, jotka perustuvat vertaisoppimiseen ja dialogisuuteen. Näin saat aineksia oman työsi tarkasteluun ja ideointiin turvallisuuden, osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden näkökulmista.

Teemaosiot:
1. Turvallinen oppimisyhteisö
2. Kohtaamalla näkyväksi
LISÄTIETOA KOULUTUKSEN TEEMOISTA

1. Turvallinen oppimisyhteisö -osion sisällöt koostuvat turvan ulottuvuuksista ja turvan tunteeseen vaikuttavista tekijöistä oppimisyhteisössä, sekä traumatietoisuudesta ja itsesäätelyjärjestelmään perehtymisestä. Teeman yhteydessä arvioidaan pedagogista turvallisuutta ja suunnitellaan oman työn sosiaalisesti kestävää kehittämistä.

2. Kohtaamalla näkyväksi -osiossa tarkastellaan osallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia kiusaamisen, syrjäytymisen ja ostrakismin ehkäisemisessä. Samalla tutustutaan erilaisiin työtapoihin ja digitaalisiin mahdollisuuksiin näiden vahvistamisessa, sekä tarkastellaan omia toimintatapoja lapsilähtöisen pedagogiikan näkökulmasta.
PrevNext