Book Creator

Yrkeshögskolan Novia

by Malin Nyholm

Pages 4 and 5 of 12

Information om Yrkeshögskolan Novia - Information about Novia University of Applied Sciences
This book has been created within the projects KOMPETENS Access financed by Aktiastiftelsen and KOMPETENS Connect financed by Svenska Kulturfonden
Den här boken har skapats inom ramen för projekten KOMPETENS Access finansierat av Aktiastiftelserna i Vasa och Vörå och KOMPETENS Connect som är finansierat av Svenska Kulturfonden.
Innehållsförteckning - Table of contents

Sida - Page

3 Förberedande program för internationella talanger
4 Education System in Finland
5 Utbildningssystemet i Finland
6 General information about Novia UAS
7 Allmän information om Yrkeshögskolan Novia
8 Information for students from Ukraine
9 Information för studerande från Ukraina
10 Open University
11 Öppna Yrkeshögskolan (YH) och fortbildning
12 Social media
NYHET för dig som är intresserad av studier i framtiden!

I september 2024 startar vi ett förberedande program för invandrare på svenska för dig som har annat modersmål än finska och svenska.

Studierna sker främst online via internet så du kan bo runt om i Finland. Det är deltidsstudier som kan kombineras med jobb eller andra studier.

Klicka på länken, läs mera och ansök senast 31 augusti 2024!
Loading...
Loading...
Loading...
Source: minedu.fi
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
General information

Novia UAS is a modern multi-professional University of Applied Sciences. At our campuses in Vaasa, Turku, Raasepori and Pietarsaari, our 4500 students and 300 staff work across disciplines to advance culture and knowledge.

We offer high quality practice-oriented higher education at both Bachelor’s and Master’s levels as well as continuing education in English and Swedish within:

·      Technology and Seafaring

·      Health and Welfare

·      Business Administration

·      Bioeconomy/Natural Resources

·      Arts and Humanities

To read more about our
degree programs in English,
click on the right.
Allmän information

YH Novia är en modern och dynamisk yrkeshögskola med campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med ca 4 750 studerande och personal på ca 350 personer är vi den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.

Vi erbjuder arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Vi bedriver FUI-verksamhet och är lyhörda för arbetslivets behov.

Institutionerna vid Yrkeshögskolan Novia

·      Teknik och sjöfart

·      Hälsa och välfärd

·      Företagsadministration

·      Bioekonomi

·      Konst och kultur

Klicka på länken för att läsa
mera om våra examensutbildningar
Novia UAS supports those fleeing from Ukraine and offers courses free of charge.
To read about how to apply to Novia and general information about studies in Finland click on the two links below.
Yrkeshögskolan Novia visar sitt stöd för dom som flytt från Ukraina och erbjuder gratis studier.
Klicka på länkarna för att läsa mera om studier för ukrainare vid Novia samt allmän information om studier i Finland.
Continuous learning. You can try our UAS studies regardless of your previous education background or age as a way to start a new career, develop yourself, or find the training you need for working life. Many courses are also arranged as online studies.

Check the link for interesting courses!
PrevNext