Book Creator

BENDRAUJU-UGDAUSI KALBĄ

by Rasa Asminavičienė

Cover

Loading...

VIRTUALI RESPUBLIKINĖ LOGOPEDŲ SUKURTŲ PRIEMONIŲ PARODA
„BENDRAUJU-UGDAUSI KALBĄ“ 
 
Comic Panel 2
Kas ką veikia?
Loreta Žilinskienė
Vyresnioji logopedė
Kauno l/d ,,Daigelis“

Mokymo priemonės tikslas: sudaryti sakinius, derinti žodžius tarpusavyje.
Mokymo priemonės aprašas: dirbdami su šia priemone ugdytiniai atidarys langelį ir pasakys sakinuką kas ir ką veikia? Jeigu užduotis per sudėtinga, tada sakiniai sudaromi klausimų pagalba. Atidarius visus langelius, galima prašyti parodyti apibūdintą paveikslėlį. 
Minkštumo ženklas : pasirink teisingai
Mokymo priemonės tikslas:
Mokyti diferencijuoti žodžius su minkštumo ženklu ir be jo.
Laimutė Pabarčienė
Logopedė metodininkė
Prienų ,,Revuonos” pagrindinė mokykla
Minkštumo ženklas : pasirink teisingai
Mokymo priemonės tikslas:
Mokyti diferencijuoti žodžius su minkštumo ženklu ir be jo.
Priemonės ,,Minkštumo ženklas : pasirink teisingai“ aprašas.
Priemonę sudaro 40 kortelių su žodžiais (turinčiais ir neturinčiais minkštumo ženklą). 30 kortelių su žodžių junginiais ir 26 skalbinių segtukai su raidėmis u-iu, a-ia, o-io, ū-iū.
1. Žodis su minkštumo ženklu ir be jo. Mokiniams išdalijamos segtukų poros: tuščias segtukas ir su minkštumo ženklu. Pedagogas skaito žodžius, o mokiniai pakelia atitinkamą segtuką.
2.4 Mokiniai skaito žodžių junginius ir pasirenka reikiamus segtukus.
2. Pasirink teisingai.
2.1.Mokiniams išdalijami 4-6 žodžiai su minkštumo ženklu ir be jo, bei segtukai su reikiamomis raidėmis (pvz. a ir ia). Pedagogas skaito žodį, o mokinys parenka ir prisega reikiamą segtuką.
2.2. Mokiniams išdalijami žodžiai su minkštumo ženklu ir be jo, bei segtukai su reikiamomis raidėmis. Mokinys  skaito žodį ir parenka bei prisega reikiamą segtuką.
2.3 Mokiniams išdalijami žodžiai su minkštumo ženklu ir be jo. Visi segtukai yra susegti į skritulį. Mokinys savarankiškai perskaito žodį ir iš skritulio pasirenka reikiamą segtuką.
3. Užrašyk ir pažymėk.
3.1.Žodžiai ir žodžių junginiai užrašomi, žodžiai su minkštumo ženklu pabraukiami pasirinkta spalva.
3.2. Užrašomi žodžiai su minkštumo ženklu ir juose pasirinkta spalva pabraukiamas minkštumo ženklas.
4. Žodžių junginys-sakinys-tekstas.
4.1. Su duotu žodžiu sugalvojamas žodžių junginys ir užrašomas.
4.2. Su žodžių junginiu užrašomas taisyklingas sakinys ir užrašomas.
4.3. Su duotais žodžių junginiais, derančiais pagal prasmę, sudaromi sakiniai ir kuriamas rišlus tekstas. Jis užrašomas.
Refleksija
1.  Mokiniai geriau skirs minkštumo ženklą žodyje.
2.  Tobulės rašymo ir skaitymo įgūdžiai.
3.  Lavės smulkioji motorika.
4.  Sudarydami taisyklingus sakinius ir jungdami juos į tekstą, plėtos rišliosios kalbos įgūdžius.
PrevNext