Book Creator

FOCUS

by GARGŽDAI

Cover

Comic Panel 1
Loading...
„FOCUS“
Loading...
FOTO KONKURSAS – VIRTUALI PARODA
Loading...
2022 m. gegužės 23 d. - birželio 16 d.
Gargždai
Be fotografijos sunku įsivaizduoti gyvenimą XXI amžiuje. Fotografuojama daug. Vaizdas tapo nauja komunikacijos priemone, išraiškos būdu. Fotografija palengvina įvairių užsiėmimų eigą ir yra žinių perteikimo dalis. Taigi, sumaniai ir protingai naudojantis šiomis technologijomis, galima mokymo(si) procesą paversti patraukliu, kartu sudarant galimybę mokiniams kūrybiškai veikti.

Dalyviai:
Klaipėdos r. mokyklų 7 – 11 klasių mokiniai

Foto konkurso - parodos organizatorius:
Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Žvinklienė.

Partneriai:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius ir Klaipėdos rajono švietimo centras.

Foto konkurso - parodos tikslai:
· Lavinti komunikavimo anglų kalba kompetencijas: reikšti mintis, jausmus ir faktus raštu ir žodžiu, klausytis suprasti informaciją užsienio kalba. Skatinti kultūrinį ir sociokultūrinį pažinimą.
· Plėsti mokinių žinias apie fotografijos ypatumus.
· Skatinti mokinius savarankiškai mokytis bei ieškoti informacijos, praktiškai ją pritaikant.
· Ugdyti mokinių kūrybiškumą.
· Organizuoti patyriminį mokymą(si) už mokyklos ribų.
Comic Panel 1
„There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer.“ /Ansel Adams/
KONKURSINIAI DARBAI

A GRUPĖ
7 – 8 kl.
Comic Panel 1
The beauty of a night
As I was walking home from my friend's house, it was getting dark outside. Accidentally I came across two people skateboarding in the street. I was watching them with interest and then I decided to take a photo. In the photo the sky was slowly melting into the night sky and the clouds were spreading smoothly through. The ambient colour of the streetlights add more of the summer aesthetic to the photo. I took the photo at the perfect moment. The simultaneous movement of the two people gives a video effect to the photo. This photo feels very comforting and it has the dark colour contrast. I hope that there will be more nightwalks and more photos.
PrevNext