Book Creator

Книгата в моя живот

by Kalinka Kalcheva

Cover

Loading...
Книгата в моя живот
Loading...
Книгата е най–ценното богатство. Наричат я прозорец към света, носител на знанието.
От нея можем да получим ценни съвети, да прочетем за всичко, което ни интересува. Показва ни пътя към знанието, което блика от чудния й, непресъхващ извор. От нея научаваме много неща за живота около нас. 
 Книгата е прекрасно и велико творение на човечеството. Когато четем, душата ни сякаш литва и, подобно на птица, кръжим в различните светове – на храбри рицари, красиви принцеси, кървави войни и какви ли още не. Гледаме на тези пространства с други очи и много често ни се иска да бъдем там, било то в миналото, било то в бъдещето. Прелиствайки страниците, въображението ни работи и мечтите са вече вътре в нас. А какво по-хубаво от това, човек да мечтае?
Стихотворения за книгата и родната реч
РОДНА  РЕЧ

      РОДНА РЕЧ ОМАЙНА, СЛАДКА,
ЩО ЗВУЧИ НАВРЕД КРАЙ МЕН;
РЕЧ НА МАМА И НА ТАТКА,
РЕЧ, ЩО МЪЛВИМ ВСЕКИ ДЕН.

      ТЯ ЗВЪНТИ, КОГАТО ПЕЯ,
В РАДОСТНИ ИГРИ ЕХТИ;
ВЕЧЕР ПРИКАЗКИ НА НЕЯ
БАБА ТИХО МИ РЕДИ.

      А НАД КНИГАТА УНЕСЕН
РОДНА РЕЧ МИ ПАК ШЕПТИ...
МИЛВА КАТО НЕЖНА ПЕСЕН,
КАТО УТРЕН ЗВЪН ТРЕПТИ!

Ран Босилек
PrevNext