Book Creator

Генотипна изменчивост

by Yoana Aleksandrova

Cover

Loading...
11. Генотипна изменчивост
Loading...
Характеристиките на генотипната изменчивост са:
-наследствена- предава се в поколенията чрез размножаване на организмите;
-необратима-дори след премахване на факторите, които са го предизвикали, изменението остава в организмите;
-индивидуален характер-изменението засяга отделни индивиди, независимо че цялата група има общо местообитание и сходни условия на живот.
12. Мутации
Всички изменения в наследствената информция, които не са контролирани от клетките, се наричат мутации. Мутациите са основният източник на наследствената изменчивост.Те са причина за случайно, спонтанно възникване на нов белег в даден индивид или популация.
!Всеки ген може да мутира във всеки един момент!
Ето малко интересна информация за сиамските близнаци
Speech Bubble
PrevNext