Book Creator

Айзенк тестілері

by Үкімова Динара

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Айзенк
Loading...
Айзенк тесттері
1.Нүктелердің орнына үш әріптен тұратын сөзді қойыңыз.
Ол сөз мағынасы жағынан жақшаның сыртындағы сөздерді білдіруге тиіс.
ҰЛІІА(...) ЗАТТЫҢ КҮЙІ
2. Жақшаның ішіне бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын әріптер жазыңыз.
ПЫШ (...) ША
3.Анаграмманы шешіңіз және берілген төрт сөздің ішінен
мағынасы жағынан артық сөзді табыңыз:
КОХЙКЕ
СНИНЕТ
ЕЖУРК
ЛТУФОБ
4. Барлық топтастырылған сөздерді аяқтайтын жалпы жұрнақты табыңыз. Нәтижесінде барлығынан мағыналы сөздер шығуы тиіс.
ФТ
Б
Қ (...)
МОТ
Х
Т
5. Жакшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді
жазыңыз:
АҚҚУ (...) ҚҰС
6.Бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
ҚА (...) МА
7.Анаграмманы шешіңіз:
ОЗУРКА
АЙБА
РСАВЕБЕКП
ВДШИЕН
8.Келесі үш сөздің жалғасы бастамасын табыңыз;
МҮРТ
(...) БАЙ
БУРА
9. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретін сөзді жазыңыз:
КІТАП (...) БҰЛАҒЫ
10.Бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
ПƏ (...) ЕК
11. Анаграмманы шешіңіз:
АЧТОП
АИДРО
ФАГРЕЛТЕ
АШУНРА
12. Мына үш сөздің ортақ бастамасын табыңыз:
МАЗ
(...) ДАР
АША
13. Бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
ТАҚ (...) ЛАҚ
14. Жақшаның ішіне сыртындағы тұрған сөздердің синонимін жазыңыз:
КҮРЕС(...) ШАЙҚАС
15.Артық сөзді табыңыз:
АПНИСЕЛЬ
ЕШИ НАСААН
АРНА
ЛАРҰМТ
16.Келесі сөздердің бәріне ортақ жалғауды жазыңыз:
Қ
Ж
Т
ТОЛУ
Г
П (...)
СТ
С
Б
УК
17. Бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді
жазыңыз:
ЖАН(...)САТ
18. Артық сөзді табыңыз:
САРАТ
ҚҒЛЫТЗАҚ
ЗИКВГОДА
ОЗАР
ЛСТО
19. Берілген сөздердің бәріне ортақ жалғауды табыңыз:
АТ
БР
ГН
АЛЬБ
Л (...)
Р
ПАР
С
Т
ХР
20.Жақшаның сыртында тұрған сөздерге ортақ синоним табыңыз:
ИНФУЗОРИЯ (...) БІР ЖАСУШАЛЫ
21.Мағыналық жағынан бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
НҰРЛЫ (...) ТАСПА
22.Артық сөзді табыңыз:
РЫКОЧВА
ЛЬБГДОУ
ҒАҢҚАЖ
ЛІІУЬЕД
23.Жақшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді
табыңыз:
ӨТІРІК (...) ӨРГЕ БАСПАС
24.Берілген сөздердің бәріне ортақ жалғауды табыңыз;
Б
ӘЙ
Ж
Г (...)
С
К
Ш
ӘС
25.Бірінші сөзді аяқтайтын және екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
СА (...) ОП
PrevNext