Book Creator

METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODA

by Ausra Zemaitiene

Cover

Loading...
 KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA"RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ VIRTUALI METODINIŲ PRIEMONIŲ
PARODA


„METODINIŲ PRIEMONIŲ ĮVAIROVĖ ĮTRAUKIAJAME UGDYME“ 

2022 M.
Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kūrybiškumą ir profesinės patirties sklaidą, siekiant kuo sėkmingesnės specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų komunikacijos ir pažintinių gebėjimų pažangos įtraukiojo ugdymo procese.
Paroda organizuojama nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.

Parodos organizatoriai – Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė.

Parodos partneriai – Kretingos rajono švietimo centras.

Parodoje dalyvavo 28 šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
Panevėžio lopšelis-darželis ,,PURIENA“

DALIA STANIŪNIENĖ
IU mokytoja metodininkė


,,SURASK, PADĖK, SUSKAIČIUOK“


Tikslas:Supažindinti su skaičiais, spalvų įtvirtinimui.

Metodinė priemonė padaryta, naudojant plastiką, spalvotus paveikslėlius, lipnų popierių, skaičius.
 Priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Sudominti, nuteikti vaikus ugdomajai veiklai. Spalvų pažinimui, įsiminimui, jų įtvirtinimui. Susipažinimui su skaičiais, skaičiavimui. Pasakyti iš eilės visus skaitvardžius. Mokyti skaičiuoti vartojant kelintinius skaitvardžius; lyginti kelintinį ir kiekinį skaičiavimą, taisyklingai atsakant į klausimus: ,,Kelintas?“, ,,Kiek iš viso suradai?“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“

Daina Kanapinskienė, logopedė


Knygelė „KAIRĖ- DEŠINĖ“


Sąvokų „kairė“, „dešinė“ įtvirtinimas, tuo pačiu gramatinės sandaros tikslinimas (galūnių derinimas).
Vaikas pagal knygelės puslapyje pateiktą klausimą nurodo kur kairė, o kur dešinė (kas kur žiūri, eina, plaukia, kurią ranką kelia ir t.t.)
PrevNext