Book Creator

Wellbeing Journal

by faxrinur jorayeva

Pages 2 and 3 of 6

Loading...
Loading...
Loading...
Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir kampir bilan chol yashagan ekan. Ularning bir chipor tovuqchasi bor ekan. Bir kuni chipor tovuqcha pol tagiga tuxum qo‘yibdi. Tuxum ola-bula, uchli, suyakli, juda g‘alati ekan. 
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Chol tuxumni uribdi-uribdi ammo sindira olmabdi. Kampir ham tuxumni uribdi-uribdi, hech sindira olmabdi. 
Loading...
Loading...
Shu payt kichkinagina sichqoncha o‘tib ketayotib, dumi tegib tuxumni sindirib yuboribdi.
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator