Book Creator

Sare in bucate

by MONICA DOBREA

Cover

Loading...
SAREA ÎN BUCATE
de Petre Ispirescu
Loading...
DOBREA MONICA
Școala Gimnazială "Emil Racoviță" Onești
România
PROIECT DIDACTIC
Clasa a II-a
Aria curriculară:LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Cea mai frumoasă poveste
Subiectul: "Sare în bucate", de Petre Ispirescu
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
PROIECT DIDACTIC
Clasa a II-a
Aria curriculară:LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Cea mai frumoasă poveste
Subiectul: "Sare în bucate", de Petre Ispirescu
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
Obiective operaționale:
O 1 - să recunoască povestea la care fac referire versurile;
O 2 - să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
O 3 - să ordoneze imaginile date;
O 4 - să citească corect, fluent, conştient şi expresiv textul;   
O 5 - să evidențieze cuvintele necunoscute din text;
O 6 - să alcătuiască enunțuri cu cuvintele explicate;
O 7 - să completeze harta textului.;
O 8 - să răspundă la ghicitori;
O 9 - să găsească asemănări și depsebiri între sare și zahăr;
O10 - să decidă dacă un enunț este fals sau adevărat;
O11 - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale fetei de împărat;
O12 - să ordoneze ideile principale date. 
PrevNext