Book Creator

Хербариум

by Aleksandar Paunovic

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Хербаријум
Loading...
Пауновић Александар
Хербаријум
У ботаници  , хербаријум је збирка очуваних примерака биљка , па се још назива и ботаничком збирком. Ови примерци могу да буду целе биљке или неки њихови делови. Обично се чувају у сувом облику, прикачене за лист папир, али у зависности од материјала такође се могу чувати и у алкохолу или другим презервативима.
У ботаници  , хербаријум је збирка очуваних примерака биљка , па се још назива и ботаничком збирком. Ови примерци могу да буду целе биљке или неки њихови делови. Обично се чувају у сувом облику, прикачене за лист папир, али у зависности од материјала такође се могу чувати и у алкохолу или другим презервативима.
Comic Panel 1
Израда хербара
Које ће врсте чинити збирку зависи првенствено од њене намене, односно шта њоме треба да се прикаже. Обично се праве збирке врста једне области, али оне могу садржавати и само  или   на пример. Биљке се најчешће сортирају по  групама. Ако је у питању већи хербаријум, могуће је направити  ради лакшег сналажења.
Comic Panel 1
Пресовање
Пре пресовања је потребно одстранити сувишне делове биљке, али тако да се не наруши њихов општи изглед. Заправо, смисао пресовања је да се биљка представи репрезентативно, па је потребно да у што већој мери она сачува свој облик и боју појединих органа. Зато се користе многе технике, па тако да би се сачувала боја листова  они се попаре кључалом водом или се на кратко  потопе у Тешкоће при пресовању постоје код подземних органа и највише код цветова, па се при томе користе посебни поступци, као и прибор, попут  , на пример.
PrevNext