Book Creator

Boken om mina språk_exempel

by Äiru 1.0 för Svenska nu

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Loading...
Boken
Loading...
om mina språk
Loading...
Av [Förnamn] [Efternamn]
Comic Panel 1
Vem är jag?
Min språkliga omgivning - familj
Comic Panel 1
Vilka språk talar andra släktingar?
Comic Panel 1
Vilka språk talar mor-/farföräldrar?
Comic Panel 1
Vilka språk talas i min familj?
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Vilka språk talas av andra för mig viktiga personer?
Min språkliga omgivning - fritid
Comic Panel 1
Vilka språk hörs på tv/www/soc. medier?
Comic Panel 1
Vilka språk läser jag på?
Comic Panel 1
Vilka språk talas på hobbyer?
Comic Panel 1
Vilka språk talar mina vänner?
Min språkliga omgivning - skola
Comic Panel 1
Vilka språk talar läromedel och -miljöer?
Comic Panel 1
Vilka språk talar andra skolkompisar?
Comic Panel 1
Vilka språk talar mina klasskamrater?
Comic Panel 1
Vilka språk talar mina lärare?
Underhållning
Jag läser:
PrevNext