Book Creator

AŠ MYLIU LIETUVĄ!

by Viktorija Skačkauskienė

Cover

Loading...
METODINĖ PRIEMONĖ
Loading...
AŠ MYLIU LIETUVĄ!
Loading...
Metodinė priemonė: inovatyvus tautiškumo žaidimas
"AŠ MYLIU LIETUVĄ"
Autorė: Kauno r. Jonučių darželio
vyr. PU mokytoja
Viktorija Skačkauskienė
2023 m.
Tikslas:
Stiprinti ugdytinių skaitmeninę kompetenciją plėtojant pilietinį ugdymą.
Uždaviniai:
- šiuolaikinėmis interaktyviomis priemonėmis sukurti mokomąją priemonę priešmokyklinio ugdymo vaikams
- skaitmeniniais įrankiais lavinti pilietiškumo ir skaitmeninę kompetencijas
- interaktyvia žaidybine forma perteikti pilietinio ugdymo turinį
DIDIEJI LIETUVOS MIESTAI
Žaidimo tikslas: įtvirtinti turimas žinias apie didžiųjų Lietuvos miestų geografinę padėtį.
LIETUVOS SIMBOLIAI
Žaidimo tikslas: lavinti atmintį ir susipažinti su pagrindiniais Lietuvos simboliais.
AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?
Žaidimo tiklsas: atsakant į pateiktus klausimus, suteikti vaikams žinių apie Lietuvą, ugdyti pasididžiavimo Tėvyne jausmą.
PrevNext