Book Creator

ERASMUS+

by Katarína Kučerová

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Loading...
Comic Panel 2
Loading...
ERASMUS +
SMART HOME
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Program: Erasmus+
Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Aktivita: Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy
Cieľová skupina projektu: Žiaci 3.ročníka strednej školy
Trvanie projektu: 01.06.2022 – 31.08.2023
Miesto realizácie projektu : VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Germany SACHSEN Schkeuditz www.gutwehlitz.de
Finančné zabezpečenie projektu: Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Comic Panel 2
Špecifické ciele projektu:
· kontinuálne zlepšovanie a modernizácia odborného vzdelávania
· realizácia zmien v charaktere a organizácii odborného vzdelávania
· nadviazanie spolupráce so vzdelávacími inštitúciami v oblasti tzv.zelenej výstavby, rozvoja digitálnych kompetencií podnikateľských zručností
· internacionalizácia a modernizácia školy, zapájanie sa do medzinárodných projektov v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy žiakov,integrácia školy do siete inštitúcií zapojených do medzinárodných projektov
· profesijný a osobnostný rozvoj pedagógov školy a rozvoj profesijných, jazykových a počítačových zručností žiakov
Comic Panel 1
i LIKE IT
Thought Bubble
Comic Panel 2
Comic Panel 3
LOTS OF FUN
Thought Bubble
Comic Panel 4
TEAMWORK 
Thought Bubble
Comic Panel 1
Comic Panel 2
DESIGN, PROGRAM, INSTALL
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Amazing
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 1
Comic Panel 2
EXPLORE, HAVE FUN AND ENJOY
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 6
PrevNext