Book Creator

Sıfır Atık Projesi Öğrenci Son Değerlendirme Anket Analizi

by Serap Yalçın

Cover

Loading...
Loading...


ÖĞRENCİ SON DEĞERLENDİRME ANKET ANALİZİRounded Rectangle
Loading...
SIFIR ATIK KAHRAMANLARI
Loading...
Bu anket 74 öğrenci tarafından yanıtlanmıştır.
1.sorumuza katılan 71 kişinin %83,1 ' i evet derken % 16,9 ' u hayır yanıtını vermiştir.
2. sorumuz kısa yanıtlı bir sorudur ve verilen yanıtlar aşağıdaki tablolardaki gibidir.
3. sorumuza katılan öğrencilerimizin %52,1 ' i hayır cevabını vermiş olup % 47,9 ' u evet demiştir.
4.sorumuzda öğrencilerimizin %92,9 ' u evet okulumuzda geri dönüşüm kutuları var derken % 7,1 ' i hayır yok demiştir.
5. sorumuza katılımcıların % 63,4 ' ü evet derken % 36,6 ' sı hayır demiştir.
6. soruda katılımcıların % 97,2 ' si hepsi seçeneğini işaretlemiş olup küçük yüzdelerde de metal ve kağıt seçenekleri işaretlenmiştir.
PrevNext