Book Creator

И БРОЕВИТЕ ИМААТ ИМЕ

by Aleksandra Petrovska

Pages 2 and 3 of 11

И БРОЕВИТЕ ИМААТ ИМЕ
Loading...
креатори:

Борчо Димитров
Александра Петровска
Неиме Мемет
Кристина Јовевска
Ангелина Р. Андреевска
Loading...
Еден два,три,четири ,пет
бројам предмети,луѓе, се‘ по ред...
Изброј ги така без мака
и напиши ги со твојата рака.
И БРОЕВИТЕ СЕ ЗБОРОВИ
КОГА
БРОЈОТ
ГО ЗАПИШУВАМЕ СО БУКВИ,
ТОЈ Е
ЗБОР
КОЛКУ
ЅВЕЗДИЧКИ
ИМА НА СЛИКАТА?
НА СЛИКАТА ИМА
ЕДНА
ЅВЕЗДИЧКА
КОЛКУ
ДЕЦА
ИМА НА СЛИКАТА?
НА СЛИКАТА ИМА
ЧЕТИРИ
ДЕЦА
PrevNext