Book Creator

Nasreddine Hodja

by Héléna Lopes

Pages 2 and 3 of 26

Loading...
Loading...
Les tigres (Ayoub)
 
Un matin, très tôt, Nasreddine est occupé à jeter du sel tout autour de sa maison, dans son jardin…
- Mais que fais-tu, Nasreddine, avec tout ce sel ? lui demande son voisin.
- J'en mets autour de ma maison pour éloigner les tigres, dit Nasreddine.
Et le voisin :
- Mais il n'y a pas de tigres ici !
Nasreddine le sage répond alors :
- Eh bien, c'est la preuve que le sel a fait son effet !
Loading...

النمو (arabe)

في صباح أحد الأيام ، في وقت مبكر جدا ، نصر الدين مشغول رمي الملح حول منزله ، في حديقته...
ولكن ماذا تفعل يا نصر الدين بكل هذا الملح ؟
وقال نصر الدين: "وضعتهم حول بيتي للحفاظ على النمور بعيدا".
والجار:
لكن لا توجد نمور هنا!
ثم يجيب نصر الدين الحكيم:
حسنا ، هذا دليل على أن الملح كان له تأثيره!
Les tomates et la viande (Amine)
 
Un jour, Nasreddine Hodja vend de la viande au marché. Il crie à tous les passants :
- Achetez mes tomates ! Regardez les belles tomates !
Un homme qui passe par là lui demande :
- Pourquoi parles-tu de tomates alors que tu vends de la viande ?
- Chut ! Ne dis pas le mot de « viande ». Ou veux-tu que tous les chiens viennent se rassembler autour de ma marchandise ?
I pomodori e la carne (italien)

Un giorno, Nasreddine Hodja vende carne al mercato. Ma stranamente, grida a tutti i passanti :
- Comprate i miei pomodori ! Guardate che bei pomodori !
Un uomo che passa di gli chiede :
- Perché parli di pomodori quando vendi carne ?
- Shh ! Non menzionare la parola «carne». O vuoi che tutti i cani si mettano a radunarsi intorno alla mia mercanzia ?
La lumière (Munire)
 Tard dans la nuit, Nasreddine Hodja est dans la rue. Il est sous un lampadaire. Son voisin, qui rentre après une longue soirée, lui demande :
- Nasreddine, que fais-tu, si tard ?
- J'ai perdu la clé de ma maison.
- Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à la retrouver.
Le voisin se met à chercher la clé avec Nasreddine. Ils regardent partout : sous les pierres, sous les feuilles, mais ils ne trouvent rien.
- Dis-moi, Nasreddine, tu es sûr que tu as perdu ta clé ici ?
- Non, je l'ai perdue dans l'autre rue, là-bas.
- Mais pourquoi tu la cherches ici ?
- Parce que là-bas, il fait sombre. Alors qu'ici, avec le lampadaire, il y a de la lumière.
Dritë (albanais)
Natën vonë, Nasreddine Hoxha është në rrugë. Ai kthehet në rrathë nën një shtyllë llambash. Pranë tij kalon fqinji i tij, i cili po kthehet pas një mbrëmjeje të gjatë.
- Nasreddin, çfarë po bën, kaq vonë?
- Kam humbur çelësin e shtëpisë sime.
- Mos u shqeteso. Unë do t'ju ndihmoj ta gjeni atë.
Fqinji fillon të kërkojë çelësin me Nasreddinën. Ata shikojnë kudo: nën gurë, nën gjethe të ngordhura, në pluhur, por nuk gjejnë asgjë.
- Më thuaj, Nasreddine, je i sigurt që ke humbur çelësin këtu?
- Jo, e humba në rrugën tjetër, atje.
- Po pse po e kërkon këtu?
- Sepse është errësirë atje. Ndërsa këtu, me shtyllën e llambës, ka dritë.

 
 
 
 
 
PrevNext