Book Creator

Proiect didactic

by Elizaveta Bortnic

Cover

Loading...
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Loading...
PROIECT DIDACTIC
Loading...
Cahul, 2021
Profesor : Bortnic Elizaveta
Disciplina de învățământ : Matematica
Clasa : a X-a
Durata : 80 min
Modulul : Funcția de gradul I
Subiectul lecției : Funcția de gradul I. Panta dreptei. Ecuații de gradul I cu o necunoscută. Noțiunea de totalitate.
Tipul lecției : Lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor.

Unități de competențe :
1.1.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia modul, proporţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă.
1.2. Clasificarea funcţiilor studiate după diverse criterii. 

Obiective lecției :
O1. identificarea și utilizarea noţiunilor funcţie, graficul funcţiei în diverse contexte;
O2. determinarea proprietăţilor fundamentale ale funcţiei și ale graficului ei;
O3. clasificarea funcţiilor studiate după diferite criterii;
O4. aplicarea proprietăţilor funcţiilor în situaţii reale și/sau modelate.
Tehnologii didactice :
Forme : frontal, individual
Evaluarea : scrisă asincronă (Liveworksheets.com)
Metode : metoda exercițiului, conversația, argumentarea.
Mijloace de învățământ : lecția video din biblioteca "Educație Online", laptop, Google Meet, didactic.ro, Liveworksheets.com, Jamboard, Wordwall, Quizizz.

Bibliografie :
1. Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Șputenco, Matematica, Manual clasa IX, Editura prut, Chișinău, 2016;
2. Ion Achiri, Petru Efros, Valentin Garit, Nicolar Prodan, Manual clasa X, Editura prut, Chișinău, 2012;
3. Curriculum național. Disciplina Matematică, 2019
4. https://www.youtube.com/watch?v=Ju1Cp0B8_Og
5. https://www.liveworksheets.com/py1604173cs
6. https://wordwall.net/ro/resource/2479540/functia-de-gradul-i
7. https://www.liveworksheets.com/zn1831761du
Elevii analizează schema și vor deduce care va fi subiectul lecției.
Evocare
Rounded Rectangle
Realizarea sensului
Rounded Rectangle
Accesați link-ul și vizionați segm. 0.00 - 3.14 din lecția video. Transcrieți în caiete exercițiul rezolvat.
Rețineți !
PrevNext