Book Creator

Fransa İsviçre Karşılaştırma

by Cemile Rabia Zengin

Cover

Loading...
TC.
Loading...
EGE ÜNİVERSİTESİ
Loading...
EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF EĞİTİMİ AD.
Loading...
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
Loading...
Fransa İsviçre Türkiye Karşılaştırması
Loading...
Karşılaştırmalı Eğitim Dersi
Loading...
Cemile Rabia ZENGİN
451900000132
3.SINIF
Loading...
Elif Gamze ÖZCAN
Loading...
2022
İzmir
İÇİNDEKİLER
Ülkelerin Bayrakları
Fransa Coğrafi Konum
Fransa Nüfusu
Fransa Ekonomisi
Fransa Kültürü
Fransa Tarihi Gelişimi
Fransa İnsani Gelişmişlik Endeksi
Fransa Gini Katsayısı
Fransa Öğrenci Sayısı
Fransa Öğretmen Sayısı
Fransa Eğitim Sisteminin Amaçları
Fransa Eğitim Sisteminin Yapısı
Fransa Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sistemi
Fransa Eğitim Sisteminin Yönetimi
Fransa Eğitim Sisteminin Finansmanı
PISA Sonuçları
Fransa Eğitimde Cinsiyet Uygulamaları,Sosyal Adalet ve Eşitliği Sağlama Girişimleri
İsviçre Coğrafi Konumu
İsviçre Siyasi ve İdari Yapı
İsviçre Nüfus ve İşgücü Yapısı
İsviçre Ekonomisi
İsviçre Kültürü
İsviçre Kısa Tarihi
İsviçre Genel Bilgiler
İsviçre İnsani Gelişmişlik Endeksi
İsviçre Gini Katsayısı
İsviçre Eğitim Sistemi'nin Yönetsel Yapısı
İsviçre Eğitim Sisteminin Amaçları
İsviçre Eğitim Finansmanı
İsviçre Öğretmen Maaşı
İsviçre Eğitim Sisteminin Yapısı
İsviçre Öğretmen Yetiştirme Sistemi
Türkiye Coğrafi Konumu
Türkiye Tarihi Gelişimi
Üç Ülke Kültürünün Karşılaştırılması
Üç Ülkenin coğrafi, nüfus, tarihi, din anlayışı, para birimi, başkenti, konuşulan diller, yönetim biçimi, eğitimin finansmanı ve yönetim biçimi ve eğitim sistemlerinin yapısı bakımından karşılaştırılması.
Kaynakça
İÇİNDEKİLER
Ülkelerin Bayrakları
Fransa Coğrafi Konum
Fransa Nüfusu
Fransa Ekonomisi
Fransa Kültürü
Fransa Tarihi Gelişimi
Fransa İnsani Gelişmişlik Endeksi
Fransa Gini Katsayısı
Fransa Öğrenci Sayısı
Fransa Öğretmen Sayısı
Fransa Eğitim Sisteminin Amaçları
Fransa Eğitim Sisteminin Yapısı
Fransa Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sistemi
Fransa Eğitim Sisteminin Yönetimi
Fransa Eğitim Sisteminin Finansmanı
PISA Sonuçları
Fransa Eğitimde Cinsiyet Uygulamaları,Sosyal Adalet ve Eşitliği Sağlama Girişimleri
İsviçre Coğrafi Konumu
İsviçre Siyasi ve İdari Yapı
İsviçre Nüfus ve İşgücü Yapısı
İsviçre Ekonomisi
İsviçre Kültürü
İsviçre Kısa Tarihi
İsviçre Genel Bilgiler
İsviçre İnsani Gelişmişlik Endeksi
İsviçre Gini Katsayısı
İsviçre Eğitim Sistemi'nin Yönetsel Yapısı
İsviçre Eğitim Sisteminin Amaçları
İsviçre Eğitim Finansmanı
İsviçre Öğretmen Maaşı
İsviçre Eğitim Sisteminin Yapısı
İsviçre Öğretmen Yetiştirme Sistemi
Türkiye Coğrafi Konumu
Türkiye Tarihi Gelişimi
Üç Ülke Kültürünün Karşılaştırılması
Üç Ülkenin coğrafi, nüfus, tarihi, din anlayışı, para birimi, başkenti, konuşulan diller, yönetim biçimi, eğitimin finansmanı ve yönetim biçimi ve eğitim sistemlerinin yapısı bakımından karşılaştırılması.
Kaynakça
ÜLKELERİN BAYRAKLARI
Fransa Coğrafi Konum
FRANSA
İSVİÇRE

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir. Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Fransa’nın doğu yarısında kara iklimi hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa’nın batısından doğusuna doğru kışların şiddeti artar. Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. Burada dağların kıyıya paralel olması nedeni ile Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir.
ÜLKELERİN BAYRAKLARI
Fransa Coğrafi Konum
FRANSA
İSVİÇRE

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir. Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Fransa’nın doğu yarısında kara iklimi hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa’nın batısından doğusuna doğru kışların şiddeti artar. Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. Burada dağların kıyıya paralel olması nedeni ile Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir.
Fransa Coğrafi Konum
Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı önemli bir yer tutmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da Türk nüfus toplam nüfus içerisinden aldığı payın % 4 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede işsizlik oranı %9,9 düzeyindedir.2016 yılı başı itibari ile ülkedeki işsiz sayısı 2.838.000 kişidir.
Fransa Nüfusu
Fransa nüfusu bugün 67.12 milyona ulaşmıştır. Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %16 sını barındıran Paris’tir. Paris’ten sonra en kalabalık kentler Marsilya, Lyon ve Nice’tir. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,5 , erkeklerde 78dir. Ülkenin genel yaş ortalaması 82.dir. Okuma yazma oranı %99 dur.
PrevNext