Book Creator

Fransa İsviçre Karşılaştırma

by Cemile Rabia Zengin

Pages 2 and 3 of 181

Loading...
İÇİNDEKİLER
Loading...
Ülkelerin Bayrakları
Fransa Coğrafi Konum
Fransa Nüfusu
Fransa Ekonomisi
Fransa Kültürü
Fransa Tarihi Gelişimi
Fransa İnsani Gelişmişlik Endeksi
Fransa Gini Katsayısı
Fransa Öğrenci Sayısı
Fransa Öğretmen Sayısı
Fransa Eğitim Sisteminin Amaçları
Fransa Eğitim Sisteminin Yapısı
Fransa Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sistemi
Fransa Eğitim Sisteminin Yönetimi
Fransa Eğitim Sisteminin Finansmanı
PISA Sonuçları
Fransa Eğitimde Cinsiyet Uygulamaları,Sosyal Adalet ve Eşitliği Sağlama Girişimleri
İsviçre Coğrafi Konumu
İsviçre Siyasi ve İdari Yapı
İsviçre Nüfus ve İşgücü Yapısı
İsviçre Ekonomisi
Loading...
İsviçre Kültürü
İsviçre Kısa Tarihi
İsviçre Genel Bilgiler
İsviçre İnsani Gelişmişlik Endeksi
İsviçre Gini Katsayısı
İsviçre Eğitim Sistemi'nin Yönetsel Yapısı
İsviçre Eğitim Sisteminin Amaçları
İsviçre Eğitim Finansmanı
İsviçre Öğretmen Maaşı
İsviçre Eğitim Sisteminin Yapısı
İsviçre Öğretmen Yetiştirme Sistemi
Türkiye Coğrafi Konumu
Türkiye Tarihi Gelişimi
Üç Ülke Kültürünün Karşılaştırılması
Üç Ülkenin coğrafi, nüfus, tarihi, din anlayışı, para birimi, başkenti, konuşulan diller, yönetim biçimi, eğitimin finansmanı ve yönetim biçimi ve eğitim sistemlerinin yapısı bakımından karşılaştırılması.
Kaynakça